Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Nacka

Ny trafikplats och utbyggnad av närcentrum i Nacka
Structor är projektkoordinator. Projekt Danvikslösen är ett stadsutvecklingsprojekt i zonen mellan Nacka och Stockholm. Idén är att stadsmässigt sammanlänka Hammarby Sjöstad, Sickla, Henriksdal, Kvarnholmen och Finnboda. Sammantaget är detta Nordens största stadsutvecklingsprojekt.
Exploatering för bostäder i Boo, Nacka
Ca 300 lägenheter samt ca 6000 kvm verksamhetslokaler.
Förberedande arbeten vid arbetstunnlar i Stockholm
Omfattar ledningsomläggningar, trafikanordningar samt markarbeten vid de tre arbetstunnlarnas portaler; Sickla, Järla samt Nacka Centrum (Skvaltans trafikplats).
Sanering av soptipp i Sydöstra Boo, delomr 1
Avser sanering och iordningställande av det gamla tippområdet söder om väg 222, söder om Värmdöleden och Trafikplats Boo med Boovägen.
Om- och tillbyggnad av Skvaltans trafikplats
Dubbelfältiga cirkulationsplatser.
Om- och tillbyggnad av Kvarnholmens trafikplats
Komplettering med nya östliga ramper.
Dränering vid flerbostadshus i Nacka
Avser dränering av grunden.
Renovering av Erstaviksbadet i Nacka
Sandbotten längs hela stranden, och tjugo meter ut i vattnet, ska få en”mer hållbar uppbyggnad. En ny och U-formad flytbrygga, med vågbrytarfunktion, ska dessutom anläggas på den norra delen av badet.
Upprustning samt utbyggnad av lekplatser i Nacka kommun
Omfattar upprustning/anläggning av två lekplatser i Fisksätra (Braxenparken och Båthöjden) samt en lekplats i Sickla strandpark och en lekplats till Vikdalsvägen.
Ny konstgräsplan i Nacka
Man har planer på att anlägga en helt ny elvamannaplan med konstgräs i Porsmossen, där före detta Porsmosseverket var placerat.
Ny konstgräsplan i Fisksätra
Ny konstgräsplan på befintlig grusplan 60x35 m.
Iordningställande av torg i Nacka
Avser iordningställande/uppfräschning av torg med bl.a. isolering, sätta plattor och iordningställande av parkering.
Utbyggnad av allmänna anläggningar i Nacka
Avser allmänna anläggningar i form av parker, gatunät, VA-ledningar mm.
Nybyggnad av konstgräsplan i Nacka
Byta av naturgräs till konstgräsplan.
Omisolering av bro K-107 över Saltsjöbanan i Nacka
Entreprenaden omfattar omisolering av en bro K-107 på Lillängsvägen över Saltsjöbanan. Bron är en plattram bro av armerad betong och har en konstruktionsyta på ca 96 m2.
Nybyggnad av utegym i Velamsund och Nyckelviken, Nacka
Anläggning av två utegym, ett i Velamsund och ett i Nyckelviken.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för nybyggnad av cykelparkering m tak.
Nybyggnad av mast i Nacka
Bygglov för nybyggnad av mast med teknikbod.
Nybyggnad av plank i Nacka
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av elverk i Nacka
Bygglov för nybyggnad av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av plank i Nacka
Bygglov för nybyggnad av spaljé.
Nybyggnad av transformatorstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av mur i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av mur.
Utvändigt underhåll av ställverk i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av brygga i Nacka
Bygglov och marklov för nybyggnad av brygga.
Ombyggnad av markanläggning i Nacka
Marklov för ändring av marknivå och bygglov för stödmur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: