Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lidingö

Ombyggnad av Södra Kungsvägen på Lidingö
Avser sträckan mellan Lejonvägen-Bodalsvägen.
Nybyggnad av geoanläggning på Lidingö
Upphandlingen omfattar projektering och installation till en fullt färdig och driftstagen VVS-anläggning samt leverans av färdig värme, kyla och tappvarmvatten från denna anläggning. Leveransen ska produceras med av energimyndigheten definierat 100% förnyelsebar energi.
Nybyggnad av pendlarparkering på Lidingö
Nybyggnad av pendlarparkeringsplatser.
Upprustning mm i park, Lidingö
2 st utegym ska anläggas, ny lekutrustning.
Byte av konstgräs på Breviks IP på Lidingö
Ur investeringsbudget 2016-2018.
Reparation av tre vägbroar, Lidingö
Avser reparation av tre vägbroar över gc-vägar, Bro 186-9-1, Bro 186-12-1 samt Bro 186-10-1 belägna vid Larsbergsvägen och Bodalsvägen på Lidingö.
Reparation av tre vägbroar, Lidingö
Avser reparation av tre vägbroar, bro 186-1-1, bro 186-16-1 samt bro 186-43-1 på Lidingö.
Rivning och nybyggnad av damm i Torsvik
Projektet är uppdelat i två huvuddelar. Huvuddel 1 avser rivning av befintlig damm. Huvuddel 2 avser återuppbyggnad av damm i samma läge, utformning och storlek som den befintliga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: