Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lidingö

Nybyggnad av geoanläggning på Lidingö
Upphandlingen omfattar projektering och installation till en fullt färdig och driftstagen VVS-anläggning samt leverans av färdig värme, kyla och tappvarmvatten från denna anläggning. Leveransen ska produceras med av energimyndigheten definierat 100% förnyelsebar energi.
Nybyggnad av gc-väg längs Ekholmsnäsvägen på Lidingö
Avser sträckan mellan infarten till Långängens gård-Björkuddsvägen.
Nybyggnad av pendlarparkering på Lidingö
Nybyggnad av pendlarparkeringsplatser.
Upprustning mm i park, Lidingö
2 st utegym ska anläggas, ny lekutrustning.
Ombyggnad av damm på Lidingö
Projektet kommer att utföras i 2 etapper, etapp 1 utförs under perioden oktober 2017- mars 2018, etapp 2 utförs mellan oktober 2018- februari 2019.
Utbyte av vatten- och spillvattenledningar samt ny dagvattenledning på Lidingö
Entreprenaden omfattar utbyte av vatten och spillvattenledningar, samt ny dagvattenledning. Objekten är belägna på Oskarsstigen samt Mölnavägen/Mölna vändplan.
Rivning och nybyggnad av damm i Torsvik
Projektet är uppdelat i två huvuddelar. Huvuddel 1 avser rivning av befintlig damm. Huvuddel 2 avser återuppbyggnad av damm i samma läge, utformning och storlek som den befintliga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: