Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Järfälla

Exploatering för nytt bostadsområde i Jakobsberg, etapp 3
Tidigare etapp, proj: 916288. Man kommer att exploatera 3 bostadskvarter åt gången i varje etapp.
Markanläggning i Viksjö Centrum, Järfälla
Projektet omfattar en upprustning och ombyggnation av Viksjö Centrums yttre del, byte av två st. VA-ledningar samt omdirigering av trafik och busshållplats.
Renovering av broar i Järfälla
Renovering av 6 st broar i Järfälla kommun. 4st i Jakobsberg och 2 st i Viksjö. Broarna som ska renoveras finn på: Dackevägen, Snapphanevägen och Viksjöleden.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Järfälla kommun
Objektet avser nedläggning av ny huvudvattenledning i stål av dimension 1200 mm parallellt med befintlig betongledning av dimension 1000 mm i Järfälla kommun. Ledningens totala längd blir ca 350 meter.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Järfälla kommun
Avser läggning av huvudvattenledning V1200 stål i samma ledningssträcka som befintliga betongledningen V1000. Sträckan har en längd på cirka 485 m. och ligger mellan trafikverkets två sträckor. Sträcka B och C. Objektet är beläget i Järfälla kommun och Upplands Väsby kommun.
Renovering av Neptuniparken till temalekplats i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Tema rymden.
Nytt konstgräs vid Delfinparken i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Grusplanen ersätts med konstgräs, upprustning och renovering av befintlig anläggning.
Sanering av markanläggning i Järfälla
Avser sanering inför nybyggnad av tennishall (1345739) med borttagning av förorenad jord med grävmaskin, transport och omhändertagande av förorenad jord och hantering och omhändertagande av eventuellt förorenat vatten som kan uppstå.
Upprustning av Hammarparken i Jakogsberg
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten samt en option gällande lekutrustning inklusive dess fallskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Anordnande av parkeringsplatser samt uppsättning av 5 st fasadskyltar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Tidsbegränsat lov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av mast i Järfälla
Uppförande av ostagad mast.
Nybyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för ändring av marknivå för fjärrvärmeledning.
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av nätstation i Järfälla
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: