Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Strängnäs

Utbyggnad av vägar och VA-ledningar i Mariefred, etapp 2
Objektet avser nybyggnad av gator, gc-vägar, VA-ledningar, belysning mm för exploatering av bostäder.
Utbyggnad av infrastrukturen i Eskilstuna del 2
Avser bla nyanläggning av ca: 360m gata och 120m GC-väg. I entreprenaden ingår anläggning av VA och gatuöverbyggnad exklusive beläggning
Sanering av mark och grundvatten vid Åkers krutbruk i Strängnäs
Avser en saneringsåtgärd av klorerade lösningsmedel vid Åkers krutbruk i Strängnäs kommun. Åtgärden ska utföras genom behandling in situ.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna
Avser ny- och ombyggnad av Västra kopplingsstation. Fastighetsbeteckning: Motståndet 1, området ligger vid Genvägen.
Nybyggnad av fibernät i Fogdö, Strängnäs kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 320 st fastigheter i Fogdö, Strängnäs kommun.
Ombyggnad av energiverk i Strängnäs
Bygglov för ombyggnad av energicentral gjutaren 1.
Nybyggnad av regionnät i Strängnäs
Strandskyddsdispens för byggnad av nätstation och anläggning av markkablar och kabelskåp åkers-järsta 10:2.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Marklov för parkering eldsund 6:18.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av elkopplingsstation motståndet 1.
Nybyggnad av mast i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod åkers-järsta 1:7.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation id 250043 toresunds-sundby 1:233.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation id242595 ytterselö-tuna 8:12.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation och rivningslov för befntlig valsberga 5:4 grundbro.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation ytterselö-tuna 11:6.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation åkers-järsta 10:2.
Nybyggnad av plank i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av plank rocken 8.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation domkyrkosågen 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, blåhallonvägen bresshammar 1:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: