Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av vägar och VA-ledningar i Mariefred, etapp 2
Objektet avser nybyggnad av gator, gc-vägar, VA-ledningar, belysning mm för exploatering av bostäder.
Nytt exploateringsområde i Norra Finninge, Strängnäs
Del av planprogram Norra Finninge.
Utbyggnad av infrastruktur på Bresshammars skog/Stavlund i Strängnäs kommun, etapp 2
Objektet avser utförande av nya gator, nya gång- och cykelbanor och ny belysning i Stavlund i Strängnäs. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, el och opto.
Nybyggnad av naturlekpark i Strängnäs
Avser anläggning av naturlekpark. Lekparken ska delvis vara varsamt insprängd i sparad natur, men även med anlagda delar, lekanordningar, gräsplan och vissa platsbyggda anläggningar i trä.
Sanering av mark och grundvatten vid Åkers krutbruk i Strängnäs
Avser en saneringsåtgärd av klorerade lösningsmedel vid Åkers krutbruk i Strängnäs kommun. Åtgärden ska utföras genom behandling in situ.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna
Avser ny- och ombyggnad av Västra kopplingsstation. Fastighetsbeteckning: Motståndet 1, området ligger vid Genvägen.
Ombyggnad av energiverk i Strängnäs
Bygglov för ombyggnad av energicentral gjutaren 1.
Ombyggnad av va-ledning i Strängnäs
Anmälan om installation av anläggning för vatten och avlopp strängnäs 3:63.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Marklov för parkering eldsund 6:18.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för iordningställande markyta till parkering grenen 7 och grenen 8.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av elkopplingsstation motståndet 1.
Nybyggnad av mast i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod åkers-järsta 1:7.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation id 250043 toresunds-sundby 1:233.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation id242595 ytterselö-tuna 8:12.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation ytterselö-tuna 11:6.
Nybyggnad av plank i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av plank rocken 8.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, blåhallonvägen bresshammar 1:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: