Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Strängnäs

Utbyggnad av infrastruktur på Bresshammars skog/Stavlund i Strängnäs kommun, etapp 1
Objektet avser utförande av nya gator, nya gång- och cykelbanor och ny belysning i Stavlund i Strängnäs. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, el och opto.
Utbyggnad av infrastrukturen i Eskilstuna del 2
Avser bla nyanläggning av ca: 360m gata och 120m GC-väg. I entreprenaden ingår anläggning av VA och gatuöverbyggnad exklusive beläggning
Sanering av mark och grundvatten vid Åkers krutbruk i Strängnäs
Avser en saneringsåtgärd av klorerade lösningsmedel vid Åkers krutbruk i Strängnäs kommun. Åtgärden ska utföras genom behandling in situ.
Nybyggnad av fibernät i Selaön, Strängnäs kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 365 st fastigheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av fibernät i Fogdö, Strängnäs kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 320 st fastigheter i Fogdö, Strängnäs kommun.
Restaurering av våtmark vid avloppsreningsverk i Strängnäs
Omfattar borttag av sediment från tre stycken våtmarksdammar, hantering samt avyttring av det upptagna sedimentet.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation åkers-berga 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation åkers-berga 2:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Marklov för parkeringsplatser eldsund 6:16.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Strängnäs
Nytt radiotorn vid västra påslaget av nya spårtunneln i Härad.
Ny skatepark i Strängnäs
Ändrad användning från parkering till anläggning av skatepark, utomhusmiljö.
Nybyggnad av bryggor i Strängnäs
Avser 3 st trä-/betongbryggor inklusive bommar. Bryggorna ska levereras och monteras på plats vid Västerviken i Strängnäs kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: