Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Oxelösund

Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.
Rivning av gasklocka i Oxelösund
Rivning av f.d gasklocka, By 1525 inom SSAB EMEAs industriområde.
Nybyggnad av brygga i Oxelösund
Nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av mast i Oxelösund
Anläggning för elektronisk kommunikation för allmänt ändamål bestående av ett 48 m högt ostagat torn samt två teknikbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: