Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Nyköping

Utbyggnad till dubbelspår mellan Skavsta flygplats-Stavsjö
Ca 22 km, markarbeten, broar och fixerat spår.
Utbyggnad till dubbelspår mellan Sillekrog-Skavsta flygplats
Ca 35 km, markarbeten, broar, tunnlar och fixerat spår.
Basunderhåll allmänna vägar område Nyköping
Basunderhåll väg driftområde Nyköping.
Ombyggnad till gågata och torgyta vid Teaterparken
Ombyggnad av del av Fruängsgatan mellan Västra Kvarngatan och Västra Storgatan till en ny GC-väg, samt ombyggnad av del av Västra Storgatan till ett nytt torg.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av mur.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov schaktning av parkeringsplats.
Ombyggnad av parkering i Nyköping
Ansökan om marklov schaktning av parkeringsplats.
Nybyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av markkabel och kabelskåp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: