Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Nyköping

Basunderhåll allmänna vägar område Nyköping
Basunderhåll väg driftområde Nyköping.
Nyanläggning av väg och VA i Arnö industriområde, Nyköping
I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, väg samt gång- och cykelväg. Avser en förlängning av Tillverkarvägen med ca 400 meter.
Dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn, Nyköping
Den befintliga luckkonstruktionen, bestående av spettluckor i trä, ska rivas och ersättas med en överfallsdamm. Överfallsdammen blir ca 45 m lång och följer i huvudsak höger strand. Mellan strandlinjen och överfallsdammen utformas vattenvägen så att den i framtiden kan ingå i en fiskväg förbi Masugnsdammen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av parkeringsplats och cykelställ.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av fast anläggning, markkabel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: