Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Katrineholm

Rälsbyte på järnväg mellan Katrineholm-Simonstorp
13,4 km rälsbyte mellan Katrineholm-Simonstorp samt 11,4 km ballastrening mellan Strångsjö-Simonstorp (inklusive Åby).
Trimningsåtgärder på Västra Stambanan mellan Järna-Katrineholm
Byte av repeterbaliser och nya blockposter. Bandel 412 och 414, mellan km 44+593 - km 132+147.
Nybyggnad av exploateringsområde i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2014-2016.
Ombyggnad av gata i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017. Omfattar delen mellan Djulögatan och Linnévägen. Korsningsåtgärder för oskyddade trafikanter samt gestaltningsåtgärder.
Exploateringsområde för enbostadshus i Katrineholm, et 3b
Ur investeringsbudget 2015-2017. Exploatering för ca 25 villatomter.
Nybyggnad av GC-bana i Katrineholm
Kungsgatan mellan Fredsgatan och Köpmangatan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Katrineholm
Ansökan om bygglov för iordningställande av tillfällig parkeringsplats utmed bievägen.
Nybyggnad av stängsel i Katrineholm
Ansökan om bygglov för marklov (uppsättning av gunnebostängsel med grindar).
Nybyggnad av nätstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: