Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Katrineholm

Trimningsåtgärder på Västra Stambanan mellan Järna-Katrineholm
Byte av repeterbaliser och nya blockposter. Bandel 412 och 414, mellan km 44+593 - km 132+147.
Projekt ERTMS, Installation testbana Katrineholm-Åby
Slutbesiktning senast 2017-11-05.
Utvändigt underhåll av värmeverk i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande installation av utvändig hiss på fasad.
Nybyggnad av mast i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ny anläggning av elektronisk kommunikation bestående av en mast samt två teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tranformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivningslov för transformatorstation samt nybyggnad av transformatorstation.
Invändig renovering i vattentorn i Katrineholm
Bla renovering av trätrappa.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: