Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Katrineholm

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Trimningsåtgärder på Västra Stambanan (del 1) mellan Järna-Katrineholm
Byte av repeterbaliser och nya blockposter. Bandel 412 och 414, mellan km 44+593 - km 132+147.
Ombyggnad till gångfartsområde i Katrineholm
En gata där bilar, cyklister och gående transporteras ungefär lika fort.
Nybyggnad av exploateringsområde i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2014-2016.
Ombyggnad av gata i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017. Omfattar delen mellan Djulögatan och Linnévägen. Korsningsåtgärder för oskyddade trafikanter samt gestaltningsåtgärder.
Exploateringsområde för enbostadshus i Katrineholm, et 3b
Ur investeringsbudget 2015-2017. Exploatering för ca 25 villatomter.
Ombyggnad av konstgräs i Katrineholm
Utbyte av konstgräs på Backavallen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Katrineholm
Ansökan om bygglov för iordningställande av tillfällig parkeringsplats utmed bievägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: