Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Gnesta

Utbyggnad av vatten- och tryckspillvattenledningar mellan Laxne och Gnesta
Nybyggnad av ca 16,3 km förbindelseledning för tryckspillvatten. Cirka 2,7 km är sjöförlagd ledning.
Nybyggnad av gc-väg längs Västra Storgatan i Gnesta
Västra Storgatan från Thulegatan till Tingshusgatan. Gatumiljön är sliten och i behov av upprustning. Föreslagen åtgärd innebär att gatan smalnas av och ger plats åt en cirka 3 meter bred kombinerad gång- och cykelbana utmed södra sidan av gatan.
Exploateringsarbete för bostadsbebyggelse i Frönäs gärde, Gnesta
Avser mark-, gatu-, el- samt VA-arbeten i området för pågående bostadsbebyggelse vid Frönäsvägen, Mariefredsvägen och Sjögatan i Gnesta.
Nybyggnad av rekreationsanläggning i Gnesta
Bygglov för friskvårdsanläggning.
Nybyggnad av nätstation i Gnesta
Bygglov för nätstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Gnesta
Bygglov för bullervall.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnesta
Ansökan om bygglov ny transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Gnesta
Ansökan om marklov, österkärv 1:8.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: