Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Eskilstuna

Ombyggnad av gågata i Eskilstuna, etapp 2
Objektet består i ombyggnad av Kungsgatan och Kriebsengatan. Arbeten som skall utföras är va-arbeten, markvärmearbeten, plattläggning, läggning av hällar, sättning av smågatsten, växtbäddar, träbänkar, elarbeten inkl armaturer mm.
Exploatering för logistikpark i Eskilstuna
Nyanläggning av ca 1900 m, industrigata med tillhörande GC-väg. I entreprenaden ingår anläggande av VA, el, belysning, fjärrvärme och opto.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 953 mellan Eskilstuna-Sundbyholm
Ca 8 km lång. Även ledningar för VA, el och opto ingår.
Utbyggnad av vindkraft i Eskilstuna kommun
Avser ett uppdrag gällande en utredning om Eskilstuna kommunkoncerns vindkraft.
Nybyggnad av gasledning i Eskilstuna
Planerat framflyttat projekt. Ca 11 km, dubbla ledningar
Exploatering för nya bostäder i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017. Avser nyanläggning av ca 880 m lokalgata och ca 110 m GC-väg. I entreprenaden ingår anläggande av VA och gatuöverbyggnad exklusive beläggning. Färdigställande av gator, övriga ledningsarbeten m.m. kommer att utföras i en senare entreprenad. I entreprenaden ingår också läggning av 160 m dagvatten som kommer att ligga parallellt med Odlarvägen.
Ny aktivitetspark i Skiftinge
Avser ombyggnad av Långbergsparken till en allaktivitetspark. Arbeten som ska utföras är byggnation av en scen, anläggande av parkourområde, lekplats, utegym, boulebana, VA-arbeten, gc-vägar, belysning, planteringar, upprustning av befintliga grönytor mm.
Ny gc-väg längs Västerleden i Eskilstuna
Avser sträckan mellan Fagottvägen och Torshällavägen. Kommer ev etappindelas.
Nya slussportar i hamn i Eskilstuna
Entreprenaden består av utbyte av befintliga slussportar i trä till nya i stål med avbördningsluckor och tillhörande hydraulik, landgångar mm. I entreprenaden förekommande arbeten är demontering av befintligt slussportspar, nya slussportar i rostfritt stål, bearbetning och montering av tätningsstockar i trä och hydraulikarbeten.
Ny allaktivitetsplats i Torshälla
Allaktivitetsplatsen ska omfatta: multisportarena, scen, toalett/förrådsbyggnad, sandplan, grillplatser mm.
Förlängning av plattform i Kvicksund
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning. El och signalarbeten.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Strängnäs
Objektet avser ny- och ombyggnad av Skogstorp kopplingsstation.
Ny gc-väg längs Klostergatan i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019.
Rivning av betongförråd mm i Södermanlands län
Avser rivning av 5st betongförråd, 6st skyddsvärn och några mindre objekt samt återställning av mark. Objektet är beläget inom Södermanlands län.
Arbetsmiljörelaterade för fortifikationsverket
Avser arbetsmiljörelaterade och miljöförebyggande åtgärder. Projektet innebär arbete inom skyddade försvarsanläggningar. Exempel på arbeten: - Montage av telferbalk samt i vissa fall byggnation av träöverbyggnad - Montage av sekundärskydd i plast under drivmedelstankar - Betongarbeten Projektet avser 2 geografiska områden, Södra och Norra Sverige. Ansökan kan lämnas på ett eller båda av dessa områden.
Ny gc-väg längs Ärstavägen i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Breddning av trottoar mm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av 6 parkeringsplatser.
Nybyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning/schaktning.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 st transformatorstationer Råby-Kolsta 3:3 (2st), Råby:Kolsta 1:12, Råby-Ökna 1:4, Bånkesta 1:2 (2st).
Nybyggnad av brygga i Eskilstuna
Nybyggnad av brygga samt rivning av bef brygga och bod.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Eskilstuna
Nybyggnad av bullerplank samt 70 parkeringsplatser.
Nybyggnad av brygga i Eskilstuna
Nybyggnad av båtbrygga.
Nybyggnad av fördelningsstation i Eskilstuna
Nybyggnad av fördelningsstation elkraft samt transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Eskilstuna
Nybyggnad av parkourpark samt nybyggnad av utescen i park.
Nybyggnad av plank i Eskilstuna
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av två transformatorstationer 45T22, 45T21.
Nybyggnad av energiverk i Eskilstuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av energicentral tom 2022-09-12.
Nybyggnad av nätstation i Eskilstuna
Uppförande av nätstation NS34542.
Nybyggnad av bredband i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nedläggning av fiberkabel Odlaren 1:1, Grönsta 2:38, Ramshammar 8:2, 5:8.
Utbyte av båtbrygga i Sundbyholm, Eskilstuna
Objektet avser utbyte av båtbrygga 3000 vid Sundbyholm.
Utbyte av reläskydd mm i mottagningsstation i Eskilstuna
Avser utbyte av reläskydd, RTU och nollpunktsutrustning i Mottagningsstation Slottsbacken, Eskilstuna.
Reaparation av gästbrygga i Sundbyholm, Eskilstuna
Objektet avser reparation av gästbrygga (brygga 1000) vid Sundbyholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: