Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gågata i Eskilstuna, etapp 2
Objektet består i ombyggnad av Kungsgatan och Kriebsengatan. Arbeten som skall utföras är va-arbeten, markvärmearbeten, plattläggning, läggning av hällar, sättning av smågatsten, växtbäddar, träbänkar, elarbeten inkl armaturer mm.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 953 mellan Eskilstuna-Sundbyholm
Ca 8 km lång. Även ledningar för VA, el och opto ingår.
Utbyggnad av vindkraft i Eskilstuna kommun
Avser ett uppdrag gällande en utredning om Eskilstuna kommunkoncerns vindkraft.
Exploatering för logistikpark i Eskilstuna
Nyanläggning av ca 1900 m, industrigata med tillhörande GC-väg. I entreprenaden ingår anläggande av VA, el, belysning och opto.
Ombyggnad av vattentorn i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar genomförandet avseende totalrenovering av vattentorn.
Nybyggnad av gasledning i Eskilstuna
Planerat framflyttat projekt. Ca 11 km, dubbla ledningar
Ny aktivitetspark i Skiftinge
Avser ombyggnad av Långbergsparken till en allaktivitetspark. Arbeten som ska utföras är byggnation av en scen, anläggande av parkourområde, lekplats, utegym, boulebana, VA-arbeten, gc-vägar, belysning, planteringar, upprustning av befintliga grönytor mm.
Ny gc-väg längs Västerleden i Eskilstuna
Avser sträckan mellan Fagottvägen och Torshällavägen. Kommer ev etappindelas.
Förstärkning av bro i Eskilstuna
Avser reparation av bro 4-513-1 över Eskilstuna ån. Brons pelare ska förses med rostfria isskydd, grundavlopp ska bytas, farbanan ska förstärkas med kolfiber, tätskiktet ska bytas.
Ny allaktivitetsplats i Torshälla
Allaktivitetsplatsen ska omfatta: multisportarena, scen, toalett/förrådsbyggnad, sandplan, grillplatser mm.
Nya slussportar i hamn i Eskilstuna
Entreprenaden består av utbyte av befintliga slussportar i trä till nya i stål med avbördningsluckor och tillhörande hydraulik, landgångar mm. I entreprenaden förekommande arbeten är demontering av befintligt slussportspar, nya slussportar i rostfritt stål, bearbetning och montering av tätningsstockar i trä och hydraulikarbeten.
Förlängning av plattform i Kvicksund
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning. El och signalarbeten.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Strängnäs
Objektet avser ny- och ombyggnad av Skogstorp kopplingsstation.
Ny gc-väg längs Klostergatan i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019.
Nybyggnad av gc-väg i Eskilstuna
Omvandling Väster, ny cykelbana ca 200 meter.
Arbetsmiljörelaterade för fortifikationsverket
Avser arbetsmiljörelaterade och miljöförebyggande åtgärder. Projektet innebär arbete inom skyddade försvarsanläggningar. Exempel på arbeten: - Montage av telferbalk samt i vissa fall byggnation av träöverbyggnad - Montage av sekundärskydd i plast under drivmedelstankar - Betongarbeten Projektet avser 2 geografiska områden, Södra och Norra Sverige. Ansökan kan lämnas på ett eller båda av dessa områden.
Installation av sprinklersystem i fastighet i Eskilstuna
Avser demontering och rivning av befintliga manuella sprinklerinstallationer inom transportörer och flislager, därefter nyinstallation av torrörsystem inom ett flislager samt transportörer (A-Ladan). Även nya sprinklercentraler typ container (ca: 10 m²) ska ingå i entreprenaden. Entreprenaden sker i etapper.
Ny gc-väg längs Ärstavägen i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Breddning av trottoar mm.
Nybyggnad av fördelningsstation i Eskilstuna
Nybyggnad av fördelningsstation.
Nybyggnad av värmeverk i Eskilstuna
Nybyggnad av värmecentral.
Nybyggnad av brygga i Eskilstuna
Nybyggnad av brygga samt rivning av bef brygga och bod.
Nybyggnad av fastbränsleanläggning i Eskilstuna
Nybyggnad av fastbränslepanna.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt nybyggnad av transformatorstation 34T02.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt nybyggnad av transformatorstation 55T50.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt ufförande av ny transformatorstation 24T58.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt uppförande av ny transformatorstation 44T90.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt uppförande av ny transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstationer samt nybyggnad av transformatorstationer.
Ombyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Ändring av VA-anordning i lokal.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation 24T51.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation 47T67.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation 54T78.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation T589, tidsbegränsat lov t o m 2020-12-31.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Eskilstuna
Nybyggnad av grafittiplank.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Eskilstuna
Nybyggnad av parkourpark samt nybyggnad av utescen i park.
Nybyggnad av plank i Eskilstuna
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation 34T16.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation 56T63.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation 65T67.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning och schaktning.
Nybyggnad av driftledning i Eskilstuna
Nedläggning av fibernät, strandskyddsdispens.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkering, strandskyddsdispens.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkeringsplatser.
Utbyte av reläskydd mm i mottagningsstation i Eskilstuna
Avser utbyte av reläskydd, RTU och nollpunktsutrustning i Mottagningsstation Slottsbacken, Eskilstuna.
Utveckling av kanal i Torshälla
Utveckla kanalen från slussen till Gökstensskolan.
Reaparation av gästbrygga i Sundbyholm, Eskilstuna
Objektet avser reparation av gästbrygga (brygga 1000) vid Sundbyholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: