Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbeten för bostäder m.m, Trädgårdsstaden, Ystad
Avser terrassering av området och allmän plats- och kvartersmark, VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor.
Ombyggnad av gata i Ystad
Igångsättning är ej fastställd. Upptaget i kommunens investeringsplan 2018-2021.
Exploateringsarbeten för bostäder i Ystad
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde med 50 lägenheter.
Renovering och tillbyggnad av VA-ledningar
Utbyggnad av kommunala spillvattenledningar.
Nybyggnad av fasadbeklädnad av ackumulatortank i Ystad
Ystad Energi har uppfört en ny ackumulatortank i Ystad. Tankens mått är ca diameter 15 m och höjd 58 m samt ett trapphus med teknikrum. Entreprenaden omfattar beklädnad av samtliga fasadytor.
Trafiklinjemålning i Ystad Kommun
Entreprenaden avser ramavtal för utförande av vägmarkeringar inom Ystads kommun under kontraktsperiod - med möjlighet till förlängningar á månader. Dock längst tom. 2022-04-30.
Anläggande av erosionsskydd i Ystads hamn
Avser anläggande av erosionsskydd vid FL 1.
Brunnsöverbyggnader samt råvattenledning i Glemmingebro, Ystad
Avser brunnsöverbyggnader med invändig garnityr till två st brunnar och inkoppling av dessa till befintligt ledningsnät. Samt råvattenledning. Option även på ID 1480109
Nybyggnad av idrottsplats och utomhusanläggning, övrig i Ystad
Avser uppförande av ny padelanläggning.
Anläggande av stigar till Ale stenar, Ystad
Avser anläggande av stigar upp till Ale stenar.
Nybyggnad av elverk i Ystad
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad och ändring av befintlig reservkraftsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Ystad
Marklov - tillfällig placering av jordmassor under byggnation i västra sjöstaden.
Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad av nätstation.
Anläggande av parkering till Fritiden, Ystad
Avser anläggande av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: