Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vellinge

Exploateringsarbeten för villaområde i Vellinge, etapp 1
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde som omattar ca 40-tal villor. Objektets läge: vid östergatan/Greviegatan och Olsgatan i området Herrestorp, östra delen av Vellinge.
Utförande av byggator, VA-arbeten mm för nytt exploateringsområde i Vellinge, etapp I
Avser nyanläggning av byggator och färdigställande av dessa samt VA- och parkarbeten för nytt exploateringsområde i Vellinge. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, Etapp I, Etapp II och Etapp III. Etapp II och III och dess ingående huvuddelar ingår som optioner i entreprenaden.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 2
Igångsättning eventuellt under 1:a halvåret 2017.
Till- och ombyggnad av gata i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge
Igångsättning tidigast 2019.
Ombyggnad av G/C-bana i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017.
Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Nytt gångstråk i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Uppgradering av befintlig gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av rondell i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Utbyte av vattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Utbyte av spillvattenledning i Vellinge
Planer finns för utbyte av spillvattenledning.
Dagvattenåtgärder vid gator och park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Ny pendlarparkering i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Byte av serviser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Byte av ställverk vid badhus i Vellinge
Avser utbyte av befintligt servisställverk mot nytt servis- och fördelningsställverk samt förändrad installation för reservkraftförsörjning.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för glasat plank t om 20270306.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för glasat plank t.om 20270322, Tidsbegränsat bygglov för glasat plank t om 20270322 Skanör 14:29,2:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för parkering, säsong 2 veckor i juli 2017-2021, för fastigheterna falsterbo 4:198, 4:201-204, 4:207-208, 4:210, 5:245, 5:251, 5:254, 5:257, 2:28.
Tillbyggnad av golfbana i Vellinge
Nybyggnad av drivingrangeskjul och golfstudio.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station Ljunghusen 9:41,15:55,13:189,10:88,Höllviken 19:54,14:60.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Parkeringsplats och brygganläggning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: