Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vellinge

Nybyggnad av bostäder, Ljunghusen i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av 21 villor, 15 radhus samt 50-75 lägenheter.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Vellinge
Avser exploateringsarbeten för bostadsområde som omfattar anläggande av vägar, va-ledningar, park m.m.
Ny infrastruktur för verksamhetsområde i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser ny infrastruktur för nybyggnad av område för kontor och verksamhetslokaler väster om E6.
Bredbandsutbyggnad i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt utbyggnad av bredbandsnät inom landsorten och kyrkbyarna inom Vellinge kommun.
Till- och ombyggnad av gata i Höllviken, Vellinge
Igångsättning under 1:a kv 2018. Avser till- och ombyggnad av gata vid Kungstorpsvägen i Kronodalsområdet . Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av infart i Vellinge
Detaljplanearbete pågår. Igångsättning tidigast 2018.
Utförande av byggator, VA-arbeten mm för nytt exploateringsområde i Vellinge, etapp I
Avser nyanläggning av byggator och färdigställande av dessa samt VA- och parkarbeten för nytt exploateringsområde i Vellinge. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, Etapp I, Etapp II och Etapp III. Etapp II och III och dess ingående huvuddelar ingår som optioner i entreprenaden.
Förlängning av gata i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Exploateringsarbeten för villaområde i Vellinge, etapp 2
Avser option från projektnummer 1240641. Igångsättning tidigast andra hallvåren 2018. Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde . Objektets läge: vid östergatan/Greviegatan och Olsgatan i området Herrestorp, östra delen av Vellinge.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Hököpinge, etapp 1
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 60-tal bostäder.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 101 mellan Arrie-Käglinge
Gång- och cykelväg mellan Arrie och Käglinge, hastighetsdämpande/trygghetsskapande åtgärder på väg 101 i Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie samt ny säker järnvägskorsning vid Vångavägen–Trelleborgsbanan.
Exploateringsområde för bostäder i Vellinge, etapp 4
Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggn av infart i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2017/2018.
Åtgärder av utemiljöer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.
Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 3
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av dagvattenledning.
Ombyggnad av gata i Höllviken Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Ramavtal mark- och installation av fiberoptiskt kabel inom Vellinge kommun
Denna upphandling avser entreprenör för schakt samt förläggning av kanalisation för fiberoptisk kabel och även upphandling av entreprenör för installation av fiberoptisk kabel inom Vellinge kommun.
Åtgärder av gatubelysning i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Avser åtgärder av befintlig gatubelysning.
Upprustning av kanal och hamnområde i Vellinge
Planer finns för upprusning av kanal och hamnområde vid Falsterbokanalen. Uppskattad byggstart.
Uppgradering av befintlig gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ny spillvattenledning i Velinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av Ångastråket i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Åtgärder av g/c-väg i Arrie, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Ombyggnad av väg till bygata i Hököpinge
Igångsättning tidigast 2018. .
Utbyte av vattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ny gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Igångsättning tidigast 2018. Avser nya belysningsstolpar.
Ny damm i Hököpinge, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ny pendlarparkering i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Avser V Halörsvägen/Stenbocksvägen i Höllviken.
Ombyggnad av lekplatser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. .
Dagvattenåtgärder vid gator och park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Nybyggnad av gc-väg i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Asfaltering vid idrottsområde i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Byte av serviser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Byte av ställverk vid badhus i Vellinge
Avser utbyte av befintligt servisställverk mot nytt servis- och fördelningsställverk samt förändrad installation för reservkraftförsörjning.
Åtgärder av gata i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för parkering, säsong 2 veckor i juli 2017-2021, för fastigheterna falsterbo 4:198, 4:201-204, 4:207-208, 4:210, 5:245, 5:251, 5:254, 5:257, 2:28.
Tillbyggnad av mur i Vellinge
Tillbyggnad av butik/restaurang, murar.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Insynsskyddande plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av 6 transformatorstationer Ljunghusen 4:8,6:64,5:121,2:32,3:61,Höllviken 19:54.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Parkeringsplats och brygganläggning.
Utbyggnad av dagvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ny ljusarmatur vid Tångvallaplanen i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder av utemiljö vid skola i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Avser åtgärder av utemiljö vid 7-mannafotbollsplan vid skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: