Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Tomelilla

Nybyggnad av golfbana i Tomelilla
Nybyggnad av korthåls golfbana med studio och skärmtak/stödmur, ytan är 3.5 hektar.
Ev sanering av markområde i Tomelilla kommun
På fastigheten Tryde 53:1 har det tidigare varit en fruktodling. Marken är idag detaljplanelagd för bostäder. Inför en eventuell exploatering av marken vill kommunen som markägare få vetskap om det finns eventuella rester efter bekämpningsmedel från fruktodlingens verksamhet.
Ombyggnad av torg i Tomelilla
Omgestaltning av torg.
Nybyggnad av markanläggning i Tomelilla
Marklov för massbalansering.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av 9 st transformatorstationer Snogge 2:1, 3:1, Onslunda 4:9, 27:47, 27:22, 48:5, 31:111, Tunby 34:35, Tunbyholm 1:39.
Tillbyggnad av campingplats i Tomelilla
Omfattar tillbyggnad av camping Quick Stop för husbilar/husvagnar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: