Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt exploateringsområde, Åkerbruket i Svedala etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt exploateringsarbeten för ca 110 bostäder. (Avser totalt 250 bostäder ) Läge: Tegelbruksområdet.
Betongreparation av uppställningsytor för flygplan vid Malmö Airport
Avser ombyggnation och nybyggnation av betongytor samt beläggning av asfalt och semikonstruktion för uppställningsytor för flygplan.
Utbyggnad av komplett passivt fibernät i Svedala
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 100 st fastigheter inom området Svedala nordöstra.
Utbyggnad av komplett passivt fibernät i Svedala
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 100 st fastigheter inom området Svedala sydöstra.
Nybyggnad av fibernät i Svedala nordväst.
Projektet avser fibernät i Svedala nordväst.
Utbyggnad av spill- och vattenledningar i Svedala
Avser anläggande av spill- och vattenledningar till 30 fastigheter i Västra Kärrstorp, ca 5 km från Svedala tätort. Uppskattad byggstart.
Förnyelse av va-ledningar i Svedala
Avser förnyelse av va-ledningar vid kyrkogatan.
Nybyggnad av gc-port (tunnel) i Aggarp
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2018/2019.
Anläggande av viltpassager väg 108 i Svedala
Projektet avser anläggande av två viltpassager med viltvarningssystem.
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Nybyggnad av gc-väg i Svedala
Igångsättning tidigast 2018. .Ny sträckning. Uppskattad kostnad.
Åtgärder av lekplatser i Svedala
Igångsättning tidigast 2018. Förslag till investeringsplan.
Energieffekt av belysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Förändring av stadsmiljön i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Relining av avloppsledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Upprustning av g-c/tunnlar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Trädplantering i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Avser trädplanteringsarbeten inom Svedala kommun. Förslag i investeringsplan.
Relininga vattenledning i Sturup
Avser relining av vattenledning. Uppskattad byggstart.
Va-anslutning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Va-åtgärder av gata i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Relining av dagvattenledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Byte av stängsel vid badplats i Bara, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Projektet avser byte av trasigt stängsel vid Bara badsjö för att säkerställa att obehöriga ej tar sig in på badanläggningen under icke öppettid. Uppskattad byggstart.
Brorestaureringar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Brorestaureringar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringar 2016.
Åtgärder av gångtunnel i Svedala
Igångsättning tidigast 2018. Förslag i investeringsplan.
Åtgärder av lekutrustning och parkmöbler i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017 Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: