Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Svedala

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Bara, etapp 1
Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde för 170 bostäder. Objektets läge: väster om Bara Centrum och norr om Malmövägen.
Exploateringsarbeten för bostäder i Svedala
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 60 bostäder.
Nybyggnad av spillvattenledning i Svedala
Avser ny tryckavloppsledningr i del öst Söder om Segeå) samt under korsningen riksvägen och Järnvägen. I projekteti ingår även 2 st pumpstationer. Objektets läge: sydvästra utkanten av Svedala centralort och korsar bland annat Trelleborgsvägen/Järnvägsspåret och Sege å. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten för förskola i Bara, etapp 0
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för förskola.
Nybyggnad av bro och park i Svedala
Projektet avser ombyggnad av Aggarpsvägen över Segeå. I och med ny sträckning rivs befintlig vägbro och ny vägbro över Sege å anläggs. I samband med detta anläggs en parkyta på östra sidan av Sege å samt en gångstig som ansluter till befintlig träbro på den nordvästra sidan av Sege å. I projektet ingår även rivning av en mindre byggnad.
Utbyggnad av avloppsledningar i Svedala
Igångsättning under augusti/september 2017. Avser anläggande av va-anläggning i Västra Kärrstorp.
Exploateringsarbeten för bostäder i Svedala
Inga beslut är tagna. Avser exploateringsarbeten för ca 20- 40-tal bostäder.
Anläggande av cirkulationsplats och infart i Svedala etapp 1
Avser nybyggnad av rondell och ny infart.
Ombyggnad till rondell i Svedala
Projektet avser ombyggnad av 3-vägs korsning till rondell.
Anläggande av viltpassager väg 108 i Svedala
Projektet avser anläggande av två viltpassager med viltvarningssystem.
Ny bassänginklädnad vid friluftsbad i Svedala
Bassängerna är i behov av åtgärd av ytskikt i bassänger med bassängduk – så kallad lining.
Energieffekt av belysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Va-anslutning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Dräneringsarbeten vid gymnasiebyggnad vid NFU i Svedala
Projektet avser ny dränering av byggnad från 1894 med källare. Markdräneringsarbeten.
Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Fördjupning av damm vid Aggarp, Segeån
En damm anlagd år 2011 på Aggarp 2:41 skall omformas och fördjupas.
Åtgärder av gata i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Förslag investeringsplan. Planer finns för åtgärder av Bellevuevägen.
Utökning av vattenreservoar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Anläggande av hundrastplats i Klågerup, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Nytt utegym i Bara, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av lekutrustning och parkmöbler i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017 Uppskattad byggstart.
Åtgärder av gångtunnel i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Förslag i investeringsplan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: