Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Skurup

Ombyggnad av gata och sanering av va-ledning i Skurup
Avser sanering av Kyrkogatan från korsningen med Vaktgatan till korsningen med Flintebrogatan. Vilket innebär att dagvatten, spillvatten och vattenledningar förläggs för att separera systemet.
Inkoppling till vattenledning i Skurup
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser grundvattenpåverkan vid inkoppling till Sydvatten.
Offentlig belysning i Skurup
Igångsättning tidigast 2018.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Nybyggnad av transformatorstation.
Direktupphandling av armaturer för gatubelysning, Skurup
Avser inköp och leverans av 350 stycken belysningsarmaturer, 50 W och högtrycksnatrium.
Inköp och leverans av parkstolpar i Skurups kommun
Avser direktupphandling gällande inköp och leverans av parkstolpar och stolpinsatser.
Leverans, installation och dift av betalautomat i Abbekås, Skurup
Avser leverans, installation och drift av en betalautomat kopplad till bom i Abbekås Hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: