Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Skurup

Ombyggnad av gata och sanering av va-ledning i Skurup
Avser sanering av Kyrkogatan från korsningen med Vaktgatan till korsningen med Flintebrogatan. Vilket innebär att dagvatten, spillvatten och vattenledningar förläggs för att separera systemet.
Ombyggnad av va-ledning i Skurup
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Exploateringsarbeten för kombiboende i Skurup
Omfattar Gatu-, VA-, el och kanalisation-, planterings- och belysningsarbeten för del av ny exploatering avseende västra industriområdet i Skurup
Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: