Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sjöbo

Utbyggnad av va-nät i Sjöbo
Projektet avser nybyggnad av vatten och avloppsnät för alla fastigheter i Svansjö sommarby med tillhörande avloppspumpstationer ( 2 st) samt ombyggnad av högspänningskabel och nybyggnad av fibernät.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Sjöbo
Detaljplanearbetet är ej påbörjat. Inga beslut är tagna. Avser 50-60 enbostadshus
Nybyggnad av överföringsledning i Lövstad
Avser nybyggnad av överföringsledning för vatten och avlopp.
Ombyggnad av korsning samt ny g/c-led i Sjöbo
Avser korsningsåtgärder stationsområdet - centrum- Färsingaskolan.
Renovering av bro över Vollsjöån vid Vollsjö kyrka
Projektet avser bärighetsåtgärder.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Sjöbo
Projektet ligger vilande. Inga beslut är tagna.
Nytt reservkraftsaggregat samt nytt ställverk vid reningsverk i Sjöbo
Objektet avser ny stationär reservkraftsanläggning vid renongsverket, samt ett nytt lågspänningsställverk i befintliga lokaler.
Drift och underhåll av gatubelysning, Sjöbo kommun
Avser drift och underhåll av offentlig belysning i Sjöbo kommun. Start 2018-02-01 och med möjlighet till förlängning i ett (1) + ett (1) år, dock längst till och med 2020-01-31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: