Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Simrishamn

Ombyggnad av ställverk i Simrishamn
Avser byte av 50 kV primärapparater i 50/10 kV mottagningsstation i Simrishamn. Det ingår även att installera automatisk tömning i transformatorgroparna.
Anläggande av mötesspår Gärsnäs
Projektet avser nytt mötesspår och ny plattform. Förlängning av gångpassage och nya bommar.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Igångsättning tidigast 2018.
Nybyggnad av överföringsledning i Simrishamn
I projektet ingår även ny avloppsledning.
Nybyggnad av parkeringsplatser m.m. vid strandbad i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st parkeringsplatser, ny gata och ny gång- och cykelväg samt tillhörande belysning.
Nybyggnad av lokalgata, gc-väg, VA-ledningar mm i Simrishamn
Entreprenaden omfattar nybyggnation av ca 140 m lokalgata med gc-väg, VA-ledningar och belysning. Entreprenaden omfattar bland annat arbeten som berör schakt, mark, stensättning, VA och plantering.
Ny beläggning på badstig i Simrishamn
Asfaltering av befintlig GC-väg och byte av belysning samt uppförande av bord, bänkar och lek- och gymredskap.
Renovering av spillvattenledningar i Simrishamn
Renovering av befintlig TS (”Tryckspill”) av typ PVC Ø280. Renovering ska ske av befintlig/befintliga ledningar i område för Hamnabro Pst. till släppunkt i SNB med placering vid Lindhaga industriområde.
Ombyggnad av torg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Tillbyggnad av campingplats i Simrishamn
Tillbyggnad av camping samt ställplatser tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av plank i Simrishamn
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av elverk i Simrishamn
Nybyggnad av reservelaggregat och reserkraftstation.
Nybyggnad av elverk i Simrishamn
Nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation .
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av plank i Simrishamn
Nybyggnada av plank.
Ombyggnad av park i Simrishamn
Avser ombyggnad befintlig park, det ska anläggas en boulebana och ett utegym.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: