Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av överföringsledning i Simrishamn
I projektet ingår även ny avloppsledning.
Sanering av va-ledningar i Simrishamn
Avser VA-sanering av bef dag-, spill- och vattenledningar med tillhörande ventiler och brunnar på gator i centrala Simrishamn.
Ombyggnad av ställverk i Simrishamn
Avser byte av 50 kV primärapparater i 50/10 kV mottagningsstation i Simrishamn. Det ingår även att installera automatisk tömning i transformatorgroparna.
Ny beläggning på badstig i Simrishamn
Asfaltering av befintlig GC-väg och byte av belysning samt uppförande av bord, bänkar och lek- och gymredskap.
Ombyggnad av torg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nybyggnad av brygga i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st bryggor.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av 10 st transformatorstationer Släntemölla 1:2, Råboa 2:1, Gyllebo 8:2, 1:30, 5:1, 1:30, Skräddaröd 1:28, 1:19, 1:28, 1:31.
Nybyggnad av mur i Simrishamn
Nybyggnad av mur (ramp).
Nybyggnad av staket i Simrishamn
Nybyggnad av smidesstaket.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstationer.
Ombyggnad av regionnät i Simrishamn
Strandskydd ombyggnad av elnät.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Simrishamn
Strandskyddsdispens bullervall.
Nybyggnad av regionnät i Simrishamn
Strandskyddsdispens för jordkabel.
Ombyggnad av markanläggning i Simrishamn
Strandskyddsdispens, erosionsåtgärder.
Båtbottentvätt till småbåtshamnen, Simrishamns kommun
Avser en båtbottentvätt inklusive uppsamlingsbassäng, som ska installeras i småbåtshamnen i Simrishamn.
Flytbrygga Kiviks Hamn, Simrishamn
Avser uppförande av nya flytbryggor på 80 meter med Y-bommar sopm skall fästas med pålar.
Ombyggnad av korsning i Gröstorp Simrishamn
Avser ombyggnad av korsning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: