Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Simrishamn

Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser ca 50 bostäder. Bostadsform är ej fastställd.
Anläggande av förbifart vid Svabesholm Kungsgård i Simrishamn
Projektet avser flyttning av vägen ca 200 meter med anslutning till befintlig väg 1606. Avser en sträcka på ca 860 meter. Ny väg i obanad terräng.
Anläggande av överföringsledning i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Nybyggnad av lokalgata, gc-väg, VA-ledningar mm i Simrishamn
Entreprenaden omfattar nybyggnation av ca 140 m lokalgata med gc-väg, VA-ledningar och belysning. Entreprenaden omfattar bland annat arbeten som berör schakt, mark, stensättning, VA och plantering.
Anläggande av vattenledning i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Nybyggnad av parkeringsplatser m.m. vid strandbad i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st parkeringsplatser, ny gata och ny gång- och cykelväg samt tillhörande belysning.
Ombyggnad av cirkulationsplats i Simrishamn
Avser ombyggnadsåtgärder av rondellen vid den västra infarten till Simrishamns tätort.
Exploateringsarbete för seniorboende i Kivik
Detaljplan omarbetas. Problem med vatten och avlopp. Igångsättning tidigast 2020.
Utbyte av ställverk i Simrishamn
Ställverkets 50 kV primärapparater skall bytas ut.
Ombyggnad av gata i Skillinge
Igångsättning tidigast 2019. Avser del av genomförandeprocessen gällande Hamnplan.
Ny beläggning på badstig i Simrishamn
Asfaltering av befintlig GC-väg och byte av belysning samt uppförande av bord, bänkar och lek- och gymredskap.
Ombyggnad av park i Simrishamn
Avser ombyggnad befintlig park till någon form av allaktivitspark samt en spontanidrottsplats
Renovering av spillvattenledningar i Simrishamn
Renovering av befintlig TS (”Tryckspill”) av typ PVC Ø280. Renovering ska ske av befintlig/befintliga ledningar i område för Hamnabro Pst. till släppunkt i SNB med placering vid Lindhaga industriområde.
Ombyggnad av cirkulationsplats mm i Ribbingsberg, Simrishamn
Omfattar ombyggnation av en rondell vid den västra infarten in till Simrishamns tätort. Utöver rondellen så ingår även ombyggnation av refugerna i anslutning till rondellen.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Plantering av nya träd i Simrishamn
Upptaget i trädplanen.
Ombyggnad av markanläggning i Simrishamn
Ändrad användning från grusplan till asfalterad plan.
Tillbyggnad av campingplats i Simrishamn
Tillbyggnad av camping samt ställplatser tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstationer (bygglov 1 och 2).
Nybyggnad av elverk i Simrishamn
Nybyggnad av reservelaggregat och reserkraftstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: