Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Osby

Anläggande av industrispår i Osby
BEST + mark för nya Industrispår och för nya vägar till industrispår.
Nybyggnad av en gång- och cykelport i Osby
Projektet avser anläggande av en gång- och cykelport under Rv 15 samt rätning av befintlig vertikalkurva på Hallarydsvägen.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Visseltofta, Osby
I Osby kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Osby Visseltofta landsbygd.
Ombyggnad av va-ledning i Osby
Installation av vatten och avlopp.
Nybyggnad av nätstation i Osby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Osby
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Osby
Nybyggnad av transformatorstation.
Anläggning av sedimentationsbassäng samt dikesrensning inom Vesslarps Kronopark, Osby kommun
Objektet avser anläggning av demonstrationsytor med koppling till dikesrensning inom Vesslarps Kronopark på fastigheten Hägghult 2:1, Osby kommun. Uppdraget redovisas i EU-projektet WAMBAF, Water Management in Baltic Forests.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: