Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lomma

Ombyggnad av väg 913 mellan Bjärred-Flädie
Ombyggnad till mötesfri landsväg, planskildhet.
Bullerskyddsåtgärder längs Lommabanan
Projektet avser bulleråtgärder som fönsterbyten och fasadisolering på ca 100 fastigheter längs Lommabanan.
Trafiksäkerhetsåtgärde mm i Lomma
Igångsättning under 4:e kv 2017 under förutsättning att alla beslut är tagna. Avser åtgärder vid Vinstorpsvägen österut från Stationsområdet. Arbetena avser åtgärder för hållplatser, trafiksäkerhetsåtgärder och eventuella va-arbeten.
Nytt SNCR-system i kraftvärmeverk i Lomma
Avser ett komplett SNCR-system där 24,5 %-ig ammoniak kommer användas för NOx-reduktion för Återbruket, Lomma.
Anläggande av damm i Lomma
Schakt och anläggningsarbeten skall utföras inom två olika delområden. Projektet kommer bli 2 delentreprenader. en på 2,2 hektar och en på 2,7 hektar. Dom kommer göras ungefär samtidigt men med två markentreprenörer. Området är naturreservat med höga naturvärden som skall skyddas genom att minimera körning och transporter. Området är blött och har mestadels dålig bärighet.
Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Avser trafik- och cykelåtgärder inom kommunen.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lomma
Nybyggnad av bullerplank.
Styrbar borrning för förläggning av ledningar i Flädie, Lomma
Avser styrbar borrning för ett objekt i Flädie, Lomma kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: