Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lomma

Bullerskyddsåtgärder längs Lommabanan
Projektet avser bulleråtgärder som fönsterbyten och fasadisolering på ca 100 fastigheter längs Lommabanan.
Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2018.
Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Igångsättning tidigast 2018. Upptaget i kommunens investeringsplan.
Anläggande av nytt torg i Lomma
Planer finns för nytt torg.
Gångfartsområden i Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av gångfartsområden i Lomma hamn.
Exploatering för enbostadshus i Önnerup
Ligger på is. Igångsättning tidigast 2018 eventuellt 2019.
Åtgärder av cirkulationsplats i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Anläggande av damm i Lomma
Schakt och anläggningsarbeten skall utföras inom två olika delområden. Projektet kommer bli 2 delentreprenader. en på 2,2 hektar och en på 2,7 hektar. Dom kommer göras ungefär samtidigt men med två markentreprenörer. Området är naturreservat med höga naturvärden som skall skyddas genom att minimera körning och transporter. Området är blött och har mestadels dålig bärighet.
Va-arbeten vid Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser va-arbeten vid Lomma hamn Igångsättning under 2018.
Styrbar borrning för förläggning av ledningar i Flädie, Lomma
Avser styrbar borrning för ett objekt i Flädie, Lomma kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: