Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Åtgärder vid stationsområde i Lomma
Objektet avser VA-, mark- och belysningsarbeten i Rosengatan, Syréngatan, Solgatan, Algatan och Linnéavägen (mellan Algatan och Rönngatan) i Lomma, Etapp 1 Solgatan Etapp 2 Rosengatan och Syréngatan Etapp 3 Algatan Linnéavägen Arbetena utföres i etapper.
Erotionsåtgärderi Lomma
Igångsättning hösten 2018 alternativt våren 2019. Projektet avser anläggande av erotionsskydd vid Trekantsdammen och Fyrkantsdammen i Lomma.
Muddring vid Höje å
Igångsättning är ej fastställd. Projektet är i anslutning till en båtuppställningsplats.
Nybyggnad av sportanläggning i Lomma
Planer finns för nybyggnad av sportanläggning med bl.a paddelhall, gym m.m. Markyta: 7000 m2.
Beläggningsinvesteringar i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser beläggningsarbeten inom Lomma kommuns gator.
Beläggningsinvesteringar i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser beläggningsarbeten inom Lomma kommuns gator. Arbetena utföres löpande under 2019.
Beläggningsinvesteringar i Lomma
Avser beläggningsinvesteringar inom Lomma kommuns gator. Arbetena utföras löpande under 2018.
Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2019/2020.
Tillbyggnad av kaj i Lomma
Projektet avser förlängning av kaj i Lomma.
Trafiksäkerhetsåtgärde mm i Lomma
Avser åtgärder vid Vinstorpsvägen österut från Stationsområdet. Arbetena avser åtgärder för hållplatser, trafiksäkerhetsåtgärder och eventuella va-arbeten.
Anläggande av nytt torg i Lomma
Planer finns för nytt torg.
Gångfartsområden i Lomma hamn
Avser åtgärder av gångfartsområden i Lomma hamn.
Anläggande av Parkourpark i Lomma.
Avser nybyggnad av parkourpark.
Åtgärder av cirkulationsplats i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Igångsättning tidigast 2018. Uppskattad byggstart. Upptaget i kommunens investeringsplan.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lomma
Nybyggnad av parkourpark och marklov.
Nybyggnad av busshållplats i Lomma
Nybyggnad av två busshållplatser.
Va-arbeten vid Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser va-arbeten vid Lomma hamn Igångsättning under 2018.
Översiktlig studie av området kring kommande stationsläge i Alnarp, Lomma
Avser uppdrag för översiktlig studie av området kring kommande stationsläge i Alnarp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: