Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lomma

Nybyggnad av vindkraftverk i Lomma
Avser nybyggnad av 5 verk, 2 mw/verk. Höjd max 125 m. Byggstart för dagen oviss.
Nya plattformar, mötesspår, GC-passager mm i Lomma och Furulund
Plattformar för resandeutbyte i Lomma och Furulund, mötesspår i Stävie, slopning av plankorsningar, planskilda GC-passager i Furulund.
Kollektivtrafikåtgärder vid E6 och väg 896 i Lomma
Avser anläggande av bussramper från och till E6 samt förbättring av korsningen vid Vintorpsvägen/Malmövägen.
Nytt SNCR-system i kraftvärmeverk i Lomma
Avser ett komplett SNCR-system där 24,5 %-ig ammoniak kommer användas för NOx-reduktion för Återbruket, Lomma.
Anläggande av damm i Lomma
Schakt och anläggningsarbeten skall utföras inom två olika delområden. Området är naturreservat med höga naturvärden som skall skyddas genom att minimera körning och transporter. Området är blött och har mestadels dålig bärighet.
Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Avser trafik- och cykelåtgärder inom kommunen.
Va-arbeten vid Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser va-arbeten vid Lomma hamn Igångsättning under 2017.
Rivning av transformatorstation i Lomma
Rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lomma
Nybyggnad av bullerplank.
Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning planeras under 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: