Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lomma

Åtgärder vid stationsområde i Lomma
Avser åtgärder, allmän platsmark. Iordningställande av barkmark.
Muddring vid Höje å
Igångsättning är ej fastställd. Projektet är i anslutning till en båtuppställningsplats.
Erotionsåtgärderi Lomma
Projektet avser anläggande av erotionsskydd vid Trekantsdammen och Fyrkantsdammen i Lomma.
Bullerskyddsåtgärder längs Lommabanan
Projektet avser bulleråtgärder som fönsterbyten och fasadisolering på ca 100 fastigheter längs Lommabanan.
Exploatering för enbostadshus i Önnerup
Avser anläggande av vägar och val-ledningar för bostadsområde.
Tillbyggnad av kaj i Lomma
Projektet avser förlängning av kaj i Lomma.
Anläggande av nytt torg i Lomma
Planer finns för nytt torg.
Anläggande av Parkourpark i Lomma.
Avser nybyggnad av parkourpark.
Gångfartsområden i Lomma hamn
Avser åtgärder av gångfartsområden i Lomma hamn.
Åtgärder av cirkulationsplats i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Nybyggnad av gångbro i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Va-arbeten vid Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser va-arbeten vid Lomma hamn Igångsättning under 2018.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lomma
Nybyggnad av parkourpark och marklov.
Nybyggnad av staket i Lomma
Tidsbegränsat lov för uppförande av staket och byggbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: