Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Landskrona

Utveckling av stadsområde i Landskrona
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017.
Anläggande av fjärrvärmenät i Häljarp
Igångsättning tidigast hösten 2017. Planer finns för anläggande av fjärrvärmenät i Häljarp. Projektets omfattning är ej fastställd. Kan ev röra sig om ca 500 småhus. Arbetena kommer troligtvis att pågå under en 3-årsperiod.
Nybyggnad av gata i Karlslund, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av Karlslundsgatan som det nya stråket kallas som planeras genom Karlslund/Norrestad. med Piilåkersgatan som huvudinfart söderifrån och Hjalmar Brantings väg som utfart mot Hälsingborgsvägen.
Vattenskyddsåtgärder längs väg E6 vid Tullstorp
Räckessättning vid vattenskydd.
Anläggande av nya kvartersgator i Landskrona
Projektet avser att anläggande nya kvartersgator inom kv. Tomaten i Landskrona som avser: Nybyggnad av 270 m lokalgata inkl. 2 st. vändplatser. Nybyggnad av 5000 m² grönytor. Nybyggnad av VA-system , belysningssytem och dagvattensystem. Rivning av befintlig betongplatta. Läge: Norra delen av Landskrona.
Ombyggnad av cirkulationsplats i Landskrona
Igångsättning under augusti(september 2017.
Ombyggnad av torg i Landskrona
Igångsättning planeras under våren 2017. Avser fortsatt ombyggnad av torg.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Nybyggnad av bro vid trafikplats Lundåkra
En ny bro kommer att gjutas vid sidan om E6:an och skjutas in från sidan.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt ombyggnad av gator i Karlslund.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt ombyggnad av gator i Karlslund.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Utbyggnad av gator i Landskrona
Avser utbyggnad av kvartersgator i anslutning till bostadsområde.
Ombyggnad av väg i Landskrona
Projektet ligger på is.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Avser nybyggnad av nätstation 12/0,4 kV.
Färdigställande av gator i Landskrona
Avser färdigställande av gator, Strandbyn 1.1.1.
Markarbeten med vattenspel samt belysning vid torg i Landskrona
Avser markarbeten med tillhörande vattenspel och yttre belysning.
Ny lakvattendränering, pumpstation mm vid deponi i Landskrona
Avser nya dränerings- och lakvattenledningar, ny pumpstation mm vid Lundåkradeponin i Landskrona.
Nybyggnad av hästhagar mm i Landskrona
Avser nyanläggning av hästhagar, samt en option på grusarbeten i hagarna.
Va-arbeten i Landsrona
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser va-arbeten i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka.
Rivning av idrottsplats i Landskrona
Karlslund 1:1, hjalmar brantings väg - anmälan om rivning av hundkapplöpningsbana.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 15:11 - ansökan om bygglov för ny nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 2:54 - ansökan om bygglov för placering av ny nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 3:3 - ansökan om bygglov för ny nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 4:4 - ansökan om bygglov för ny nätstation.
Rivning av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 4:4 - ansökan om rivningslov för rivning av bef nätstation.
Ombyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Borstahusen 1:1, exercisgatan - ansökan om bygglov för att flytta befintliga parkeringsplatser.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Bulten 5, varvsvägen 4 - ansökan om marklov för jordvall.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
ansökan om bygglov för ny nätstation Övra Glumslöv 39:6,39:7,40:1,6:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Arrarp 2:16, arhillsvägen - ansökan om bygglov för ny transformatorstation Arrarp 2:16,2:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Saxtorp 14:53 - ansökan om placering av en ny transformatorstation som byte av den befintiga.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Viarp 4:1, norra viarpsvägen 185 - ansökan om bygglov för en ny transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Övra glumslöv 12:1 - ansökan om bygglov för ny nätstation, Övra glumslöv 37:4 - ansökan om bygglov för ny nätstation Övra Glumslöv 12:1,37:4.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: