Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Landskrona

Nybyggnad av småhus i Landskrona
Beslut om projektets genomförande är ej taget.
Ny- och ombyggnad av fotbollsarena i Landskrona
Planer finns för ombyggnad av befintlig arena eller nybyggnad av fotbollsarena inom Landskrona stad. Tanken är att den nya arenan ska rymma 12000 åskådare - 8000 sittande och 4000 stående. Arenan blir kringbyggd och i hörnen placeras restaurang och konferenslokaler.
Tillbyggnad av hamn i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av Borstahusens hamn med nya båtplatser. Tanken är att bygga en ny stenpir söder om de nuvarande.
Nya gator, va-ledningar och belysning i Landskrona
Entreprenaden omfattar ombyggnad/nybyggnad av VA- anläggning, belysningsanläggning, el- och tele ledningar. Ombyggnad av cirkulationsplats med omgivande gator och kringytor.
Anläggande av fjärrvärmenät i Häljarp
Projektet avser anläggande av fjärrvärmenät i Häljarp för 48 st småhus.
Nybyggnad av gata i Karlslund, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av Karlslundsgatan som det nya stråket kallas som planeras genom Karlslund/Norrestad. med Piilåkersgatan som huvudinfart söderifrån och Hjalmar Brantings väg som utfart mot Hälsingborgsvägen. Uppskattad byggstart.
Vattenskyddsåtgärder längs väg E6 vid Tullstorp
Räckessättning vid vattenskydd. Avser sträckan mellan trafikplats Landskrona S och Landskrona N vid Tullstorp.
Anläggande av fjärrvärmenät i Landskrona
Planer finns för anläggande av fjärrvärmenät söder om Tallvägen för drygt 100 villor. Igångsättning tidigast 2018.
Ombyggnad av gata och park i Landsrona
Igångsättning planeras under 2018. Projektet avser ombyggnad av gator och park i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka.
Markarbeten vid busstorget i Landskrona
Igångsättning runt årsskiftet 2017/2018. Arbeta avser främst anpassningsarbeten vid busstorget.
Exploateringsarbeten vid Höstbruksgatan mfl, Landskrona
Projektet avser gatu-, va-, belysning- och ledningsarbeten till projektet Höstbruksgatan mfl, ansluter till Kung Hans väg.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Landskrona, etapp 2
Arbetet innebär rivning av delar av befintlig markanläggning, markarbeten för anläggning av plattytor, cykeluppställning, flytt av miljöhus, angöringsväg, multiarena samt plantering av buskar och träd mm.
Utbyggnad av gator i Landskrona
Avser utbyggnad av kvartersgator i anslutning till bostadsområde.
Leverans och installation av konstgräs på Exan, Landskrona
Projektet avser leverans och installation av nytt konstgräsunderlag på färdigställd ny markunderbyggnad för nytt konstgräs på Exan. Objektets läge: västra delen av Landskrona längs Exercisgatan.
Anläggande av fjärrvärmenät i Norra Borstahusen i Landskrona
Projektet avser anläggande av fjärrvärmenät vid Mariastaden för 34 st småhus.
Ombyggnad av väg i Landskrona
Projektet ligger på is.
Markarbeten med vattenspel samt belysning vid torg i Landskrona
Avser markarbeten med tillhörande vattenspel och yttre belysning.
Va-arbeten i Landsrona
Projektet avser va-arbeten i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka.
Anläggande av fjärrvärmenät i Landskrona
Projektet avser anläggande av fjärrvärmenät för bostäder.
Ombyggnad av gata i Landskrona
Igångsättning tidigast 2018.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Nedra glumslöv 8:2, johan pers väg - ansökan om bygglov för ny parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Pilåkern 3, ringvägen 17 ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Citadellstaden 1:1, södra långgatan. ansökan om bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av staket i Landskrona
Drottningen 2, drottninggården 250 ansökan om bygglov för staket.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Havsörnen 1, södra långgatan 4. ansökan om bygglov uppförande av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
ansökan om bygglov för 11 nätstationer Härslöv 2:6,Arrarp 6:23,13:3,14:5,Rönneberga 6:1,Säby 2:22,Vadensjö 19:10,Viarp 3:13,Viarp 4:4.
Nybyggnad av staket i Landskrona
Berzelius 14, vasagatan 23 - ansökan om bygglov för uppförande av staket samt ändring av parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Bulten 5, varvsvägen 4 - ansökan om marklov för jordvall.
Nybyggnad av staket i Landskrona
Sjukhuskvarteret 20 - ansökan om bygglov för ny staket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: