Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kristianstad

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av havsbaserade vindkraftverk i Hanöbukten
Ca 60-83 verk, storlek 300 MW. Navhöjd 80-100 meter. Rotordiameter: 107-130 meter. Maxhöjd 220 meter. Igångsättning tidigast 2019-2020.
Viltpassage väg 21 delen Kristianstad - Hässleholm
Viltpassage vid Ekeberg samt viltsäkring av väg 21 delen Vankiva-Önnestad.
Nybyggnad av kraftledning Rinkaby-Kristianstad
Planer finns för ny 130 kV-ledning. Projektet överklagat till Regeringen.
Nybyggnad av rondell i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av stor rondell.
Nytt exploateringsområde i Vä, Kristianstad
Avser exploateringsområde på en yta om ca 2,6 ha inom Talldalsområdet i Vä. Planer finns för friliggande bostäder med tillhörande lokalgator, GC-vägar samt va-ledningar.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Åhus
Avser inre renovering samt yttre underhållsåtgärder.
Tillbyggnad av markanläggning och bulleravgränsare i Kristianstad
Avser breddning och justering av översvämningsskydd.
Nybyggnad av gatu- och parkbelysning, Kristianstad
Avser drift och underhåll av gatu- och parkbelysning av offentlig belysning inom område övrigt utom Kristianstad och Åhus inom Kristianstads kommun.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Ersättning av bef nätstation med ny.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggand av nätstation- N150903.
Nybyggnad av mast i Kristianstad
Nybyggnad av mobilmast och teknikbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation - N150872.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av ställverk i Kristianstad
Nybyggnad av ställverksbyggnad.
Sanering inom Kristianstad bangård
Sanering i området kring spår 109 och 110.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: