Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kristianstad

Ombyggnad av fotbolls/idrottsplats i Kristianstad
Projektet avser anpassning av idrottsplats för Svenska Fotbollsförbundets krav. Avser åtgärder av fotbollsplaner, konstgräs flyttning av friidrottsanläggning, nya läktare, omklädningsrum, belysning m.m. I projektet ingår även rivning/sanering av byggnader och mark.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Linderöd
Väglängd 1160 km samt 92 km gc-väg.
Utbyggnad av avloppsledning i Ekestad, Kristianstad
Avser utbyggnad av LTA-system, 2 pumpstationer samt 3 km överföringsledning i bostadsområde.
Ombyggnad av friluftsbad i Åhus
Ombyggnad av befintligt friluftsbad. Modernisering av utebad. Fastigheten kommer troligen att säljas.
Exploateringsarbeten för bostäder i Horna, Kristianstad, etapp 3
Entreprenaden omfattar VA-utbyggnad, gatuutbyggnad, gc-vägar, pumpstation och en lekplats.
Underhållsarbeten 2017 för fritidsanläggningar i Tollarp, Kristianstad
Objektet omfattar: Tak och fasadarbeten på Tollarps IP, Marietorpsvägen 12 i Tollarp. Tak och fasadarbeten samt dräneringsarbeten vid Väbadet, Saxiska vägen 14, Kristianstad. Fasadarbeten på Möllegårdens FSK, Borgargatan 13, Tollarp. Uppskattad kostnad.
Anläggande av vatten och avlopp för fastigheter, Kristianstad
Anläggande av vatten- och avlopp för 7 fastigheter på Fågelängsvägen.
Anläggande av vatten- och avloppsledningar i Kristianstad
Avser utbyggnad av vatten och avloppsledningar.
Nybyggnad av ställverksanläggning i Kristianstad
Avser nybyggnad av ställverksanläggning.
Nytt lågspänningsställverk och transformator vid Högskolan i Kristianstad
Objektet avser högspänningsledning från befintligt ställverk till transformator, ny distributionstransformator 10,5/0,4 kV, nytt lågspänningsställverk med kringutrustning, signalkablar i erforderlig omfattning samt komplettering av befintligt lågspänningsställverk. Detta är del 1 av energisparåtgärder Campus Kristianstad.
Anläggande av kommunal dricksvattenbrunn i Köpinge B4, Kristianstad
Anläggande av dricksvattenbrunn, Köpinge B4 med ev option på Köpinge B5 och B6 under 2018.
Nybyggnad av parkering, Kristianstad
Avser anläggande av 45 st parkeringsplatser ovan mark.
Nybyggnad av elverk i Kristianstad
Nybyggnad av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av uppställningsplats för bilar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Marklov för anläggande av 37 + 6 parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av 7 st nätstationer Kålaberga 6:5, 3:6, 4:3, Strö 15:7, 15:7, 13:11, Gamlemölla 7:5.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av 7 st parkeringsplatser samt utbyggnad av samåkningsparkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av 8 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av elverk i Kristianstad
Nybyggnad av elbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Ombyggnad av parkeringsplats vid ishallen.
Nybyggnad av plank i Kristianstad
Tillbyggnad av altan med plank.
Nybyggnad av belysningsmast i Kristianstad
Uppsättning av belysningsmaster på fotbollsplan.
Nybyggnad av mur i Kristianstad
Uppsättning av mur, plank.
Nybyggnad av plank i Kristianstad
Uppsättning av skärmvägg och digital skylt.
Resurskonsult elsäkerhet, trafiksäkerhet och arbetsmiljö väg/järnväg i region Syd
Uppdraget avser resurskonsult elsäkerhet, trafiksäkerhet 0ch arbetsmiljö väg/järnväg i region syd, länen Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Stationeringsort Kristianstad. Avtalstid 2017-05-02 tom 2018-05-01. Option 1: 2018-05-02 - 2019-05-01. Option 2: 2019-05-02 - 2020-05-01.
Sanering inom Kristianstad bangård
Sanering i området kring spår 109 och 110.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: