Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Klippan

Parker/grönområden/lekplatser och GC-vägar i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2020
Nytt exploateringsområde i Månstorp, Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser anläggande av gator och valedningar.
Förnyelse gatubelysning i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Förnyelse gatubelsyning.
Anordnande av lekplatser/skoltomter i Klippan
Planer finns för anordnande av lekplatser/skoltomter, upptaget ca 400.000 kr/år 2017-2020.
Upprustning Åbyvallen, Klippan
Upprustning av Åbyvallen med ca 300.000 kr/år, 2017-2020.
Strövarstigar
Strövarstigar Bäljarne å, under åren 2017-2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: