Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Klippan

Ombyggnad av transformatorstation i Färingtofta, Klippan
Avser ombyggnad av fördelningsstation 20/10 kV F16 Färingtofta.
Anläggande av va-ledning i Klippan
Avser anläggande av kommunalt VA för ca 33 fastigheter.
Ombyggnad av gator i Klippan
Upptaget i investeringsplan för åren 2018-2019.
Nybyggnad av gc-väg mellan Östra Ljungby-Gråmanstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017-2018
Broreparationer i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2019. Broreparationer.
Nytt exploateringsområde i Månstorp, Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser anläggande av gator och valedningar.
Ombyggnad av markanläggning i Klippan
Anordnande av ytor för lagring av byggmoduler.
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorkiosk och tillbyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation. n3190.
Ny vägskyddsanläggning samt rivning av vägskyddskur i Söndraby
Nybyggnad av vägskyddsanläggning, Rivning av vägskyddskur Söndraby 2:13, Klippan 3:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: