Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kävlinge

Ställverksförnyelse i Barsebäck
Reinvestering pga att flera komponenter i ställverket har nått gränsen för sin tekniska livslängd. Ändra ställverksutformningen till ett dubbelbrytarställverk för att öka driftsäkerheten.
Ny dricksvattenledning m.m.i Kävlinge-Örtofta, Eslöv.
Avser anläggande av 6 km ny vattenledning samt uppförande av ny processutrustning för dricksvatten i en befintlig markförlagd kammare. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde. Entreprenaden innebär anläggande av allmän plats (gator och park), belysning, VA och schakt till ledningsägare m.m. för ett nytt exploateringsområde. Kvartersmarken ägs i huvudsak av Midroc samt andra byggherrar som planerar att uppföra lokaler samt bostads- och flerbostadshus inom exploateringsområdet. Entreprenaden består av två (2) huvuddelar enligt nedan: Huvuddel A Anläggande av byggator, VA, park samt belysning Huvuddel B Färdigställande byggator Objektet är beläget i centrala Kävlinge på Scans gamla verksamhetsområde och begränsas av Karl Johans väg i norr, Västra Långgatan i öster, Föreningsgatan och Bygdegatan i söder samt västkustbanans spårområde i väster.
Utbyggnad av fibernät och bredband i Kävlinge
Avser utbyggnad av fibernät och bredband inom KKB:s fastighetersbestånd som omfattar ca 2300 lägenheter. Projektet avser nytt områdesnät, fastighetsnät samt spridningsnät för 895 lägenheter samt lägenhetsnät och spridningsnät i 1380 lägenheter.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Barsebäck, Kävlinge
Igångsättning under hösten 2017. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde.
Nytt exploateringsområde i Barsebäcks by, Kävlinge
Entreprenaden omfattar anläggande av gator, parkområde, VA-arbete och belysningsarbete. Byggatuskede under 2017 och färdigställande under 2018.
Nytt erosionsskydd i Kävlinge
Projektet avser att återställa/anlägga nya erosionsskydd längs Koggavägen i Barsebäcks hamn så att dessa kan motstå en storm i samma storleksordning som Förstaadventstormen och Sven. Erosionsskyddet ska utgöras av en stenskoning. Projektet avser estaurering och nyanläggning av erosionsskydd samt nedfart för arbetsfordon och passage för gående vid Barsebäcks hamn. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för 6 fribyggartomter. Objektet är beläget i Furunäs, norr om Löddelöpionge öster om Tvåvingevägen i i angränsning till omgivande skogsområde.
Upprustning av skogsområde i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Högalidskogen omgärdas av idrottsplats och bostadsområden Planer finns för att utveckla området med sport, lek och picknickmöjligheter, promenadslingor. m.m. Uppskattad byggstart.
enTrafisäkerhetsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Tillbyggnad av brygga i Kävlinge
Tillbyggnad spång, ny brygga samt byta ut befintlig trappa.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Anläggande av p-platser.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: