Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hörby

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Hörby
Nybyggnad av 2 vindkraftverk.
Nybyggnad av gc-väg i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 0218.
Exploateringsarbeten för bostäder.
Igångsättning tidigast 2018. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 31 st tomter. ( 12 st parhuslägenheter samt 19 fribyggartomter)
Ombyggnad av gata mm, etapp 1 i Hörby
Avser anläggande av ny gata ca 300 meter, gång- och cykelvägar, markarbeten, belysning samt anläggande av damm.
Beläggningsåtgärder i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Underhåll och reparation av dammar inom Kävlingeåprojektet
I entreprenaden ingår reparation och underhåll av 12 dammar anlagda i Kävlingeåprojektet.
Nybyggnad av värmeverk i Hörby
Nybyggnad kraftstation Äspinge 33:1,18:15,1:14.
Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad nybyggnad transformatorstation n3278 månsköp norra.
Nybyggnad av nätstation i Hörby
Nybyggnad nätstation + rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Hörby
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad transformatorstation benarp by.
Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad transformatorstation n600544.
Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad transformatorstation Råset 2:4,2:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad gammalstorp by. transformatorstation + rivningslov Gammalstorp 4:8.
Gatubelysningsåtgärder i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.
Plantering av grönytor i Hörby
Uppttaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.
Åtgärder av lekplatser i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: