Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hörby

Nybyggnad av vindkraftverk i Hörby
Nybyggnad av 2 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Omgestaltning av park/torg m.m. i Hörby
Avser omgestaltning av Ernst Ahlgrensparken m.m. samt ny utomhusschen. I projektet ingår även att bygga om Parktorget som skall användas till parkering men också att utgöra större evenemang.
Nybyggnad av väg/gata, gc-väg och grovterrassering, samt belysning, Hörby
Avser färdigställande av Stattena norra, etapp söder. Innefattar ny gatuanslutning, belysningsåtgärder, VA-ledningsutbyggnad samt markarbeten.
Exploateringsarbeten för bostäder.
Igångsättning tidigast 2018. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 31 st tomter. ( 12 st parhuslägenheter samt 19 fribyggartomter)
Ombyggnad av gata mm, etapp 1 i Hörby
Avser anläggande av ny gata ca 300 meter, gång- och cykelvägar, markarbeten, belysning samt anläggande av damm.
Beläggningsåtgärder i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Underhåll och reparation av dammar inom Kävlingeåprojektet
I entreprenaden ingår reparation och underhåll av 12 dammar anlagda i Kävlingeåprojektet.
Gatubelysningsåtgärder i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.
Ny belysningsanläggning vid idrottsplats, Hörby
För friidrottsanläggning samt A-plan.
Plantering av grönytor i Hörby
Uppttaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.
Åtgärder av lekplatser i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Ny belysning vid idrottsområde i Hörby
Avser ny belysning till idrottsområdet i Hörby.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: