Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Höör

Va-utbyggnad i Maglasäte i Höör
Igångsättning tidigast under 4:e kv 2017. Omfattar ca 100 fastigheter. Avser va-utbyggnad i Maglasäte, lilla säte och Björkåsen.
Färidgställande av mark inom bostadsområde i Höör
Projektet avser färdigställande och fin plantering av kvarvarande markytor i anslutning till bostadsområde. Området är beläget centralt i Höör strax sydost om järnvägsstationen och lilla torg. Området Åtorp samt Åtorpsparken angränsar mot norr. Adress Rundgatan 9 o 11.
Nybyggnad av fibernät i Bosarp Hallaröd, Höörs kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 500 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Exploateringsarbeten för verksamhetsormåde i Höör
Igångsättning tidigast våren 2018. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för Verksamhetsområde nord.
Ny tryckavloppsledning i Höör
Avser ny tryckavloppsledning för 15 fastigheter.
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Höör
Projektet avser att färdigställa gator inom ett bostadsområde. Man har använt sig av gamla ritningar.
Renovering av bro i Höör
Projektet avser renovering av vägbro. Isolering av nya räcken, beläggningsarbeten m.m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: