Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Höör

Exploateringsarbeten för bostäder mm i Höör, etapp 1
gångsättning tidigast 2019. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder, verksamhetslokaler m.m.
Färidgställande av mark inom bostadsområde i Höör
Projektet avser färdigställande och fin plantering av kvarvarande markytor i anslutning till bostadsområde. Området är beläget centralt i Höör strax sydost om järnvägsstationen och lilla torg. Området Åtorp samt Åtorpsparken angränsar mot norr. Adress Rundgatan 9 o 11.
Nybyggnad av fibernät i Bosarp Hallaröd, Höörs kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 500 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Exploateringsarbeten för verksamhetsormåde i Höör
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för Verksamhetsområde nord.
Renovering av bro i Höör
Projektet avser renovering av vägbro. Isolering av nya räcken, beläggningsarbeten m.m.
Saneringsarbeten i Höör
Igångsättning tidigast våren 2017 under förutsättning att alla beslut tagits. Projektet avser sanering av markområde vid Västra stationsområdet i Höör.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: