Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Höör

Exploateringsarbeten för bostäder i Fogdaröd, Höör
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde som omfattar ca 160 bostäder.
Va-utbyggnad i Maglasäte i Höör
Igångsättning tidigast under 4:e kv 2017. Omfattar ca 100 fastigheter. Avser va-utbyggnad i Maglasäte, lilla säte och Björkåsen.
Färidgställande av mark inom bostadsområde i Höör
Projektet avser färdigställande och fin plantering av kvarvarande markytor i anslutning till bostadsområde. Området är beläget centralt i Höör strax sydost om järnvägsstationen och lilla torg. Området Åtorp samt Åtorpsparken angränsar mot norr. Adress Rundgatan 9 o 11.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Höör, etapp 3
Avser exploateringsarbeten samt utbyggnad av fjärrvärmenät för bostadsområde för bl.a 30-tal fribyggartomter.
Ny tryckavloppsledning i Höör
Avser ny tryckavloppsledning för 15 fastigheter.
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Höör
Projektet avser att färdigställa gator inom ett bostadsområde. Man har använt sig av gamla ritningar.
Beläggningsunderhåll i Höör
Igångsättning tidigast 2018. Avser beläggningsunderhåll (asfalt) inom Höörs kommun.
Va-arbeten i bostadsområden i Höör, et 1 B
Avser va-arbeten för 15 fastigheter.
Renovering av bro i Höör
Projektet avser renovering av vägbro. Isolering av nya räcken, beläggningsarbeten m.m.
Förnyelse av gatubelysning i Höör
Igångsättning tidigast 2018.
Komplettering av gatubelysning i Höör
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höör
Igångsättning tidigast 2018.
Tillgänglighetsanpassning av gator i Höör
Igångsättning tidigast 2017. Upptaget i kommunens investeringsplan.
Åtgärder av cykelparkeringar i Höör
Avser om -och utbyggnad av cykelparkeringar inom Höörs kommun. Uppskattad igångsättning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: