Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av värmeanläggning i Höganäs
Avser nybyggnad av värmeanläggning.
Nybyggnad av väg i Höganäs
Projektet ligger delvis vilande. Avvaktar beslut.
Ny dagvattenledning i Höganäs
Avser anläggande av ny överföringsledning i Centrala Höganäs.
Nytt g/c-stråk vid Frinkeramiska i Höganäs
Avser anläggande av nytt g/c-stråkl i anslutning till Finkeramiska i Höganäs
Renoveringar vid hamnområde i Höganäs etapp 3
Avser fortsatta grundförstärkningsarbeten.
Nätstationsupphandling i Höganäs
Höganäs Energi ska handla upp 2st nätstationer(Plåt). Inkl. Trafo. En på 315 kVA och en på 500 kVA (12kV). Uppskattad start.
Nybyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser att bygga ihop Bagerigatan med Storgatan. Avser ny vägsträcka på ca 30-35 meter.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.Planer finns för gatuombyggnad vid Sågcrona i Höganäs.
Nybyggnad av park, Viken Höganäs, etapp 5
Igångsättning är ej fastställd. Entreprenör kommer troligtvis att upphandlas via ramavtalsentreprenör. Avser fortsatt anläggande av park.
Åtgärder av stadsmiljö i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av stadsmiljön inom Höganäs kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Höganäs
Tidsbegränsat lov för provisorisk parkering 40 platser tom 2019-08-31.
Tillbyggnad av belysningsmast i Höganäs
Uppdatering av belysningen kring Östra Lerbergets torg.
Nybyggnad av mast i Höganäs
Nybyggnad av mast 18 m samt antenn 1,5 m.
Nybyggnad av mur i Höganäs
Nybyggnad av mur ; upphöjd växtbädd runt träd som byggs upp av murblock.
Nybyggnad av nätstation i Höganäs
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Höganäs
Nybyggnad av nätstationer, 2 st.
Nybyggnad av transformatorstation i Höganäs
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef transformatorstation.
Åtgärder av erosionsskador i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.
Åtgärder av gatubelysning i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.
Åtgärder av aktivitetsstråk i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Utbyggnad av cykelväg/gröna stråk i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Utbyggnad av cykelväg/gröna stråk i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.
Upprustning av lekplatser i Höganäs
Igångsättning tidigast 2017.
Handikappåtgäder av gator i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser handikappåtgärderg av gator, vägar m.m.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: