Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Höganäs

Nybyggnad av värmeanläggning i Höganäs
Avser nybyggnad av värmeanläggning.
Anläggande av överföringsledning i Höganäs
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017.. Avser anläggande av spillvattenledning från Viken till Lerberget. I projektet ingår även vattenledning samt tillhörande pumpstation.
Upprustning av gata i Höganäs
Projektet avser ombyggnad av Järnvägsgatan och Centralgatan i centrala Höganäs. Järnvägsgatan kommer att smalnas av och det ska anläggas en separat cykelväg och ny beläggning på trottoar och gata.
Exploateringsarbeten för bostäder i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för anläggande av gator och va-ledningar för ett bostadsområde vid Södra viken.
Nytt stråk vid Frinkeramiska i Höganäs
Avser anläggande av nytt stråk(ev blistråk) i anslutning till Finkeramiska i Höganäs. Igångsättning är ej fastställd.
Schaktning och förläggning av nya ledningar mellan F1 - EM1 i Höganäs
Avser schakt och förläggning av högspänningskabel, lågspänningskabel samt kanalisation för optisk fiberkabel med en längd av 4650 m.
Nybyggnad av energiverk i Höganäs
Nybyggnad av väderskyddad anläggning för Bioenergi.
Tillbyggnad av plank i Höganäs
Påbyggnad av bef port/plank.
Nybyggnad av markanläggning i Höganäs
Marklov för markberedning i samband med rivning.
Nybyggnad av markanläggning i Höganäs
Marklov för sluttäckning etapp 3, av depini (ca 18200kvm).
Nybyggnad av bulleravgränsare i Höganäs
Nybyggnad av bullerplank 15:103-105, 15:11, 15:16.
Invändigt underhåll av staket i Höganäs
nybyggnad av inhägnad av soptunnor.
Nybyggnad av mast i Höganäs
Nybyggnad av telecomtorn 60 m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: