Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Höganäs

Nybyggnad av värmeanläggning i Höganäs
Avser nybyggnad av värmeanläggning.
Anläggande av överföringsledning i Höganäs
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017.. Avser anläggande av spillvattenledning från Viken till Lerberget. I projektet ingår även vattenledning samt tillhörande pumpstation.
Ny dagvattenledning i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av ny överföringsledning i Centrala Höganäs.
Upprustning av gata i Höganäs
Projektet avser ombyggnad av Järnvägsgatan och Centralgatan i centrala Höganäs. Järnvägsgatan kommer att smalnas av och det ska anläggas en separat cykelväg och ny beläggning på trottoar och gata.
Ombyggnad av hamnpromenad i Viken Höganäs
Projektet avser ombyggnad av markanläggning vid hamnplanen i Viken.
Anläggande av väg och va-arbeten för bostäder i Viken, Höganäs
Avser anläggande av väg och va-ledningar för et bostadsområde som omfattar 21 bostäder
Schaktning och förläggning av nya ledningar mellan F1 - EM1 i Höganäs
Avser schakt och förläggning av högspänningskabel, lågspänningskabel samt kanalisation för optisk fiberkabel med en längd av 4650 m.
Installation av solcellsanläggning på mark vid Reningsverket i Höganäs
Projektet avser installation av solceller på mark vid Reningsverket i Höganäs. I projektet ingår även återställande markarbeten. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av gata n,n, i Höganäs
Projektet avser att öppna upp en befintlig gata samt stensättningsarbeten på torgyta.
Nybyggnad av brygga vid småbåtshamnen i Höganäs
Igångsättning under 2017. Upptaget i kommunens investeringsplan. Anser 1 st ny brygga vid småbåtshamnen i Höganäs.
Upprustning av park i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Igångsättning planeras under 2017.
Tillbyggnad av plank i Höganäs
Påbyggnad av bef port/plank.
Rivning av nätstation i Höganäs
Rivning av tegelnätstation.
Ombyggnad av mark i Höganäs
Marklov för höjning av bef mark.
Nybyggnad av markanläggning i Höganäs
Marklov för markberedning i samband med rivning.
Invändigt underhåll av staket i Höganäs
nybyggnad av inhägnad av soptunnor.
Nybyggnad av mast i Höganäs
Nybyggnad av kommunikationstorn med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av plank i Höganäs
Nybyggnad av spalje/stomme med skjutbar plast.
Nybyggnad av mast i Höganäs
Nybyggnad av telecomtorn 60 m.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: