Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Bromölla

Exploateringsarbeten för bostäder, Strandvik i Bromölla
Anläggande av gator, vatten och avlopp för bostadsområde.
Nybyggnad av gc-väg i Näsum
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd.
Tillbyggnad av va-ledning i Bromölla
Strandskyddsdispens för utbyggnad av vatten och avlopp.
Nybyggnad av elverk i Bromölla
Utplacering och installation av reservkraftsaggregat intill radio- och telemast/teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Bromölla
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Bromölla
Strandskyddsdispens för uppläggning av muddermassor för komplettering av befintlig uppläggningsplats för småbåtar och bryggor.
Ombyggnad av va-ledning i Bromölla
Avser 350m anläggning av ledningsnät för vatten och avlopp,

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: