Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Bjuv

Exploateringsområde för villor i Ekeby, Bjuv
Igångsättning tidigast 2019. Avser exploateringsarbeten för villor till kommunens tomtkö.
Ombyggnad av centrum i Bjuv
Igångsättning är ej fastställd.
Anläggande av gator för villor i Bjuv
Igångsättning tidigast 2018/2019. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder för 42 tomter.
Nytt exploateringsområde för villor i Billesholm, et 2
Igångsättning avhängigt försäljning av bostäderna. Avser exploateringsarbeten för ca 20 -tal villatomter som säljs via kommunens tomtkö. Detta är andra etappen av tre.
Nybyggnad av VA-ledningar i Ekeby
Avser om- och nybyggnad av ca 400 m va-ledningar.
Multianläggning i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Ombyggnad av markanläggning i Bjuv
Ansökan om marklov Elestorp 14:4,6:72.
Nybyggnad av ställverk i Bjuv
Ansökan om rivningslov för ställverk samt bygglov för nytt ställverk.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.
Anläggande av gc-väg i Ekeby Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av g/c-tunnel i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser väg 110/cirkulationsplats Mellersta vägen i Bjuvs kommun.
Reinvesteringar lekplatser i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser reinvesteringar gällande lekplatser inom Bjuvs kommun. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av g/c-väg i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Trädplanteringar m.m i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018. Avser trädplanteringar, utsmyckning av rondeller m.m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: