Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt exploateringsområde för villor i Billesholm, et 2
Igångsättning avhängigt försäljning av bostäderna. Avser exploateringsarbeten för ca 20 -tal villatomter som säljs via kommunens tomtkö. Detta är andra etappen av tre.
Anläggande av gator för villor i Bjuv
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder för 42 tomter. Längden på gatorna omfattar ca 250 meter. I första skede anläggs byggator, belysning, VA och fördröjningsmagasin. När byggnationen av husen är klara ska gatorna färdigställas med slitlager. Uppskattad byggstart.
Asfalteringsarbeten -bärlager i Bjuv
Avser asfalteringsarbeten gällande bärlager inom Bjuvs kommun. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av dagvattensystem och vattenledning i Bjuv
Avser ombyggnad av dagvattenledning vid Mörarpsvägen.
Ombyggnad av gatai i Bjuv
Avser ombyggnad av gata vid Mörarpsvägen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploateringsarbeten för industriområde i Bjuv
Igångsättning tidigast 2018. Avser exploateringsarbeten för ca 11 hektar markområde för byggbar mark. Uppskattad kostnad.
Anläggande av parkering vid skola i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Multianläggning i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Bjuv
Ansökan om bygglov för bullervall.
Ombyggnad av markanläggning i Bjuv
Ansökan om marklov för utemiljö.
Renovering av mur vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för renovering av kyrkogårdsmur vid Östra wrams kyrkogård.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.
Anläggande av vägar för radhus i Bjuv
Avser anläggande av två st vägar för ett bostadsområde med 12 st radhus.
Bevattning och dränering vid fotbollsplaner i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser bevattning och dränering vid kommunens fotbollsplaner. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av utemiljö vid kommunshuset i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av utemiljö på skolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Anläggande av gc-väg i Ekeby Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av g/c-tunnel i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser väg 110/cirkulationsplats Mellersta vägen i Bjuvs kommun.
Utsmyckning av rondeller i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Nytt utegym i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Reinvesteringar lekplatser i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser reinvesteringar gällande lekplatser inom Bjuvs kommun. Uppskattad byggstart.
Lekutrustning i skolor/förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av g/c-väg i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Trädplanteringar m.m i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018. Avser trädplanteringar, utsmyckning av rondeller m.m.
Ny belysning vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för ny belysning vid Norra wrams kyrkogård

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: