Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Bjuv

Nybyggnad av VA-ledningar i Ekeby
Avser om- och nybyggnad av ca 400 m va-ledningar.
Asfalteringsarbeten -bärlager i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser asfalteringsarbeten gällande bärlager inom Bjuvs kommun. Uppskattadbyggstart.
Ombyggnad av 55 kV luftledning i Ekeby
Avser komplettering med ändstolpar och stolpfundament för 55kV luftledning samt utbyte av befintliga frånskiljare och brytare till 72,5 kV frånskiljande brytare. Renovering av transformatorfundament, ny leverans för utbyte av två (2) st krafttransformatorer, ny leverans för utbyte respektive komplettering av nollpunktsutrustning med avstämningsautomatik, kabelarbeten i mark. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av plank i Bjuv
Ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bjuv
Ansökan om marklov - parkering.
Nybyggnad av ställverk i Bjuv
Ansökan om rivningslov för ställverk samt bygglov för nytt ställverk.
Nybyggnad av nätstation i Bjuv
Ansökan om rivningslov och bygglov för ny nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Bjuv
Ansökan om rivningslov och bygglov för transformatorstation.
Anläggande av gc-väg i Ekeby Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: