Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Båstad

Nybyggnad av gc-vägar längs Kattegattsleden på Bjärehalvön
Svenstadsvägen (väg 115) mellan Bjäragårdsvägen och Mantalsbacken, 1,1 km ny gång- och cykelväg. Sönnertorpsvägen (väg 105) mellan Bjäragårdsvägen och Påarpsvägen, cirka 60 meter ny gång- och cykelväg. Ängalagsvägen (väg 105/115) mellan Flymossavägen och Rotalyckevägen, cirka 700 meter ny gång- och cykelväg. Ängelholmsvägen (väg 1730) från Sinarpsvägen och cirka 70 meter österut, cirka 70 meter ny gång- och cykelväg. Byggs till stor del efter befintliga vägar.
Ombyggnad av vattenledning i Båstad
Ny vattenledning i Hallandsvägen.
Nybyggnad av gc-väg mellan Förslöv-Fogdarp
Cirka 2 km ny gång- och cykelväg på norra sidan längs väg 1723 med belysning.
Nya va-ledningar i Båstad
Projektet avser omläggning av bef. vattenledningar i Hagagatan och Hagalundsgatan inklusive kommunal del av vattenserviser, omläggning av del av bef. dagvattenledning i Hagagatan samt nyanläggning av ny huvudledning från bef. högreservoar. Totalt omfattar entreprenaden ca 1125 m ny huvudledning V250 PE inkl. 28 st serviser, ca 190 m D450 PE och D500 BTG i Hagagatan samt ca 380 m V280 PE.
Ny krafttransformator till station Grevie i Båstad
Avser en ny transformator i station Grevie. Upphandlingen avser tillverkning, FAT-prov, leverans, leveransprov och uppställning av en (1 st.) fabriksny transformator på befintligt fundament i station Grevie.
Utbyggnad av va-ledning i Förslöv/Vadebäck, Båstad
Avser utbyggnad av kommunalt spillvatten till Vadebäck norr om Förslöv.
Ny cirkulationsplats i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av väg och parkeringsytor i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Exploateringsarbeten för bostäder i Förslöv, Båstad
Igångsättning tidigast 2018. Styckebyggnation.
Ombyggnad av gata i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2020.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nybyggnad av ställverk i Båstad
Nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av mur i Båstad
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Båstad
Bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Båstad
Bygglov nybyggnad av murar.
Nybyggnad av nätstation i Båstad
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Direktupphandling lekplatsbesiktning 2017, Båstad
Besiktning av lekplatsutrustning med tillhörande stötdämpande underlag. Besiktningen ska genomföras på grundval av senaste utgåvan av Svensk standard Europa norm SS-EN 1176-1177.
Direktupphandling 2 st oisolerade förrådsbyggnader i Båstad
Avser leverans av 2 oisolerade förrådsbyggnader i trä.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: