Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Åstorp

Ombyggnad av järnväg mellan Åstorp-Hässleholm
160 km/h-entreprenad. BEST-Signal. 52 km lång sträcka.
Nybyggnad av vindkraftverk i Åstorp
Avvaktar tillståndsansökan. Avser uppförande av 5 st vindkraftverk.
Anläggande av avloppsledningar i Åstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Åstorp
Ansökan - marklov, byggnation av bullervall.
Renovering av högreservoar i Åstorp
Rivning av/nya tätskikt mm. Uppskattad start och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: