Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Åstorp

Hastighetsanpassning Hässleholm-Helsingborg
Projektet avser hastighetshöjande åtgärder bla rätning av kurvor, åtgärder på signalsystem samt bygga bort plankorsningar mm.
Ombyggnad av järnväg mellan Åstorp-Hässleholm
160 km/h-entreprenad. BEST-Signal. 52 km lång sträcka.
Nybyggnad av vindkraftverk i Åstorp
Avvaktar tillståndsansökan. Avser uppförande av 5 st vindkraftverk.
Renovering av högreservoar i Åstorp
Rivning av/nya tätskikt mm.
Ombyggnad av markanläggning i Åstorp
Ansökan - marklov, avser åstorp 112:48 o åstorp 112:46.
Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ansökan - nybyggnad, transformatorstation Maglaby 45:1,21:5,43:1,Björket 1:42,8:12,Björket 1:28,41:1.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: