Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Motala

Ny- och ombyggnade av väg inkl mitträcke mellan Ervasteby-Borensberg
Projektet avser ombyggnad och i huvudsak ny sträckning av väg till mötesfri 2+1 väg på en ca 10 km lång sträcka. Även byggnation av gc-vägar, va-arbeten, el/tele/optoledningar samt 4 st rörbroar ingår.
Utbyte av högspänningsställverk vid sjukhus i Motala
Projektet omfattar ombyggnad av nuvarande elkraftförsörjning på Lasarettet i Motala.
Exploatering av verksamhetsområde i Motala
Ny cirkulationsplats vid trevägskorsningen mellan Badstrandsvägen och Vintergatan samt ny industrigata.
Nybyggnad av parkering i Motala
Nybyggnad av parkering
Strandskoning av Göta kanal vid Motala
Renovering samt återställning av Götan Kanals strandskoning utmed sträckan Hulta-Brådtom.
Ommålning och reparation av bro vid Göta Kanal i Motala
Bron är belägen där Göta kanal korsar Vadstenavägen i Motala. Ommålning samt reparationsarbeten av broklaffar på rörlig stålbro.
Flytt av gata i Motala
Flytt av Prinsgatan.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation Vilkhyttan 1:3,1:6,Stora Yxhult 1:19.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Motala
Anordnande av stödmur och markändring.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Rivning av mast i Motala
Rivning av mast samt teknikbod.
Nybyggnad av plank i Motala
Uppförande av plank.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Motala
Utökning av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: