Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mjölby

Nybyggnad av vindkraftverk i Mjölby
Planerat projekt som avvaktar beslut. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas. 3 st verk.
Nybyggnad av infart mm till Lundby industriområde i Lundby
Även gc tunnel och ny cirkulationsplats.
Nybyggnad av ishockeyplan under tak i Mjölby
Planerat projekt ur investeringsbudget. Uppskattad start och kostnad.
Exploatering för industriområde i Mjölby
Kan eventuellt bli fler etapper som håller i minst 7 år framåt.
Exploatering för villatomter i Mjölby
15 st villatomter som kommer säljas styckvis via tomtkön.
Nybyggnad av G-C väg i Skänninge
Nybyggnad av G-C väg
Ny cirkulationsplats mm i Mjölby
Anläggning av cirkulationsplats, samt förläggning av VA.
Ramavtal Mark- och anläggningsarbeten i Mjölby
Mark-, anläggnings-, räckes- och underhållsarbeten avseende vägar, villagator, gång- och cykelbanor, parkeringar, lekplatser och allmänna parkanläggningar.
Ombyggnad av gata mm i Mjölby
Gång- och cykelbana på Industrigatan i Mjölby, sträckan mellan Svartåliden och Duvelundsplan.
Ombyggnad till tennisplaner i Mjölby
Ombyggnad av fotbollsplan till två tennisplaner.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Mjölby
Bygglov för uppsättande av stödmur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: