Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lindesberg

Ombyggnad av bangård i Frövi Lindesberg
Förlängning av spår 3 och 4, nya anslutningsväxlar samt slopande av en plankorsning. Driftplatsgränsen flyttas ca 1000 meter, frihöjden för Fröviforsvägen ökas och en gång- och cykelbro ska byggas.
Exploateringsarbeten för industrimark i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 680 m gata och GC-väg, ca 650 m järnvägsbank för nytt industrispår och uppställningsspår inklusive en plankorsning. Det ingår också en mindre ombyggnad av Frövivägen i Frövi, Lindesbergs kommun.
Anläggande av konstgräsplan i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av konstgräsplan vid Fröjevi IP. Konstgräsplanen om 71 x 111 m ska i huvudsak uppföras på befintlig grusplan (65 x 105 m). Runt konstgräsplanen ska asfalt läggas. Inhägnad med stängsel ska ske runt hela planen.
Förbättring av busshållplatser i Erstorp och Guldsmedshyttan
Förbättring av säkerhet och framkomlighet.
Nybyggnad av gc-väg i Lindesberg
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana vid Schröders Backe.
Nybyggnad av väg i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av väg, cykelväg och banvall i Frövi.
Underhåll av Gamla Sundsbron och Prästbron i Lindesberg
Avser reparation, rivning, demontering, återställande, kantförsegling, målning, impregnering etc. på bärverk/kantbalk/mur, slitlager/tätskikt, räcke, skyddsnät, belysningsstolpar och dylikt. Avser Gamla Sundsbron och Prästbron i Lindesberg.
Nybyggnad av markanläggning i Lindesberg
Marklov för flisplan samt rivning av flismatning.
Nybyggnad av elverk i Lindesberg
Nybyggnad av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Uppsällning av transformator.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: