Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bangård i Frövi Lindesberg
Förlängning av spår 3 och 4, nya anslutningsväxlar samt slopande av en plankorsning. Driftplatsgränsen flyttas ca 1000 meter, frihöjden för Fröviforsvägen ökas och en gång- och cykelbro ska byggas.
Ombyggnad av park i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad av Flugparken.
Anläggande av järnvägsspår i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av järnvägsspår. Totalsträcka ca 1,5 km.
Ombyggnad av gata och VA i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014 - 2016. Igångsättning ej fastställd.
Anläggande av konstgräsplan i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av konstgräsplan vid Fröjevi IP. Konstgräsplanen om 71 x 111 m ska i huvudsak uppföras på befintlig grusplan (65 x 105 m). Runt konstgräsplanen ska asfalt läggas. Inhägnad med stängsel ska ske runt hela planen.
Nybyggnad av elledning i Sörlunda, Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.
Upprustning av utemiljön vid flerbostadshus inom Hagabergsområdet, Lindesberg
Hela lägenhetsbeståndet inom Hagaberg är i behov av upprustning. I ett första skede rustar man upp utemiljön och senare även invändig renovering. Detta avser utemiljön. Invändiga renoveringen finns på projektid: 1490775.
Upprustning av hållplatser i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Rivning av nätstation i Lindesberg
Rivning av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsyta.
Nybyggnad av mast i Lindesberg
Uppsättning av vindmätningsmast.
Ombyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Iordningsställande av husvagnsparkering.
Nybyggnad av brygga i Lindesberg
Nybyggnad av brygga/terass.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Gammelbo 1:37.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Glifsån 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Gusselhyttan 6:48,10:55.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Hjulsjöby 1:59,2:7.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Norra Husby 1:36,2:25,2:17,1:13.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Ramshyttan 1:2,7:14,25:17,25:16,1:19.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Resta 10:11,14:1.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Resta 5:20,3:8,5:13.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Södra Husby 1:39,1:20.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Ny parkering Tallen i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: