Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lindesberg

Ombyggnad av park i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad av Flugparken.
Exploateringsarbeten för industrimark i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 680 m gata och GC-väg, ca 650 m järnvägsbank för nytt industrispår och uppställningsspår inklusive en plankorsning. Det ingår också en mindre ombyggnad av Frövivägen i Frövi, Lindesbergs kommun.
Ombyggnad av gata och VA i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014 - 2016. Igångsättning ej fastställd.
Anläggande av konstgräsplan i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av konstgräsplan vid Fröjevi IP. Konstgräsplanen om 71 x 111 m ska i huvudsak uppföras på befintlig grusplan (65 x 105 m). Runt konstgräsplanen ska asfalt läggas. Inhägnad med stängsel ska ske runt hela planen.
Nybyggnad av gc-väg i Lindesberg
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana vid Schröders Backe.
Nybyggnad av elledning i Sörlunda, Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.
Nybyggnad av väg i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av väg, cykelväg och banvall i Frövi.
Nybyggnad av lekplats i Lindesberg
Nybyggnad av lekställning.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Gusselhyttan 6:48,10:55.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Norra Husby 1:36,2:25,2:17,1:13.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Södra Husby 1:39,1:20.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: