Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Karlskoga

Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Karlskoga
Avser anläggande av gator och VA-ledningar för styckebyggda villatomter.
Ombyggnad av korsning vid E18 genom Karlskoga
Trafiksäkerhetsåtgärder.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser förflyttning av cykelvägen som går över Alfred Nobels torg till Bergmansgatan, tillgänglighetsanpassning samt ska en "Shared-space"/gångfartsområde byggas på Urbrinken mellan Bergmansgatan och Hotellgatan.
Ombyggnad av busshållplatser längs E18 mellan Lanna-Karlskoga
Omfattar 5 platser; Lekhyttan, Klunkhyttan, Villingsberg, Våtsjön och Sandbäcken.
Anläggande av konstgräsplan i Karlskoga
Avser anläggande av konstgräsplan på Kilsta IP, 71 x 111 m. Omfattar konstgräsplan, belysningsanläggning(option) och inhängning.
Installation av varmvattenproduktionsanläggning, Biogasbolaget Karlskoga
Entreprenaden omfattar installation av varmvattenproduktionsanläggning vid Biogasbolagets anläggningar i Karlskoga.
Ev. sanering av förorenad mark i Karlskoga m. fl. kommuner
Skjutfältet är beläget i Karlskoga, Örebro och Nora kommuner och har en yta på ca 10.000 ha. Delar av området är förorenat med tungmetaller och sprängämnen. Tillsynsansvarig Länsstyrelsen.
Ev. sanering av förorenad mark i Karlskoga
Utredning pågår. Primär förorening As. Tillsynsmyndighet Karlskoga kommun. Igångsättning ej fastställd.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Karlskoga
Avser upprustning av utemiljö vid Skranta skola.
Nybyggnad av nätstation i Karlskoga
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: