Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Askersund

Ramavtal för tekniska konsulttjänster i Askersuns kommun
Avser upphandling av tekniska konsult inom två olika kompetensområden: VA-konsulter och projektledare anläggning inom Askersunds kommun. Ramavtalet gäller i 2 år från undertecknande. 1. VA konsult Uppdrag kan omfatta framtagning av systemlösningar, beräkningar, normenliga ritningar, tekniska beskrivningar och detaljhandlingar inom projektering VA ledningar och dagvattenutredningar. Uppdragen kan omfatta förstudier och projektering av anläggningar, inklusive komplettera tekniska beskrivningar till förfrågningsunderlag. Konsulten ska kunna verka självständigt och ha förståelse för sin roll som konsult åt beställaren, samt genomföra utredningar och kalkyler. 2. Projektledare anläggning Uppdrag kan omfatta projektledning av anläggningsentreprenader. Projektledaren kan verka som beställarens representant vid projekteringsmöten och självständigt genomföra utredningar och kalkyler. Projektledaren kan verka som samordnande part vid upprättande av förfrågningsunderlag. Uppdrag omfattar även arbetsledning av anläggningsentreprenader. Projektledaren kan medverka som beställarens representant vid byggmöten, föra minnesanteckningar, vara kontrollant samt utföra viss besiktning.
Fasadrenovering på vattentorn i Askersund
Avser utvändig betongreparation, underarbete och målning av fasad.
Ombyggnation av mark vid Läderfabriken i Askersund
Åtgärder gällande Markvatten runt fabriken.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av 3 st nätstationer Gålsjö 1:102, 1:83, Folketorp 1:32.
Nybyggnad av fotbollsplan i Askersund
Nybyggnad av fotbollsplan.
Nybyggnad av transformatorstation i Askersund
Nybyggnad av marktransformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Askersund
Nybyggnad av plank (skyddad uteplats).
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nätstation samt förläggning av markkabel.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Utbyte till ny nätstation.
Uppsättning av elstängsel i naturreservatet Tjälvesta, Askersund
Avser uppsättning av ca 2 300 meter 3-trådigt permanent elstängsel för nötkreatur i naturreservatet Tjälvesta.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: