Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Askersund

Eventuell sanering av mark i Askersund
Planer finns på eventuell sanering av Rönneshytta sågverk.
Nybyggnad av bro i Askersund
Avser utbyte av den befintliga flytbron mellan Strandparken och Borgmästareholmen.
Markarbeten inför sjöbodar/försäljningsbodar i Askersunds hamn
Avser markarbeten inför kommande byggnation av sjöbodar/försäljningsbodar vid Askersunds hamn (Projektid: 1171357).
Fasadrenovering på vattentorn i Askersund
Avser utvändig betongreparation, underarbete och målning av fasad.
Ev. sanering av förorenad mark i Åmmeberg
Primär förorening Zn. Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Igångsättning ej fastställd.
Ombyggnation av mark vid Läderfabriken i Askersund
Åtgärder gällande Markvatten runt fabriken.
Nybyggnad av parkeringsplats i Askersund
Ändring av marknivån, uppförande av parkeringsplats med laddinfrastruktur.
Nybyggnad av mast i Askersund
Nybyggnad av 36 m torn med tillhörande bod.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av två nätstationer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: