Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Piteå

Utbyggnad av Haraholmens kaj i Piteå
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete.
Anläggande av gång- och cykelväg genom Hortlax
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 503 mellan Axvägen-Dammbrovägen (totalt ca 1 km), byte belysning, anpassning busshållplatser, befintlig trottoar på östra sidan, dagvattenbrunnar och passager över väg 503.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Ca 25 tomter, fördelas efter tomtkö.
Sluttäckning av deponi i Piteå kommun, etapp 4-6
Avser markarbeten för sluttäckning av deponi vid Bredviksbergets avfallsanläggning.
Konsultuppdrag för dagvattenhantering i Piteå
Avser konsultuppdrag för framtagande av riktlinjer för dagvattenhantering i Piteå kommun, inklusive 1 fallstudie. Ytterligare en fallstudie upphandlas på option.
Nybyggnad av campingplats i Piteå
Ställplatser för husbilar/campingplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Uppförande av 21 st ställplatser för husbilar med tillhörande elstolpar.
Nybyggnad av ställverk i Piteå
Förhandsbesked nybyggnad av ställverk för vindkraftpark.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Marklov - ställplatser för husbilar.
Nybyggnad av markanläggning i Piteå
Marklov för schaktningsarbete inklusive stödväggar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Piteå
Nybyggnad av 179 vindkraftverk. markbygden.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Jävre S:20, 2:4, Trundavan 2:29, 8:113, 2:29, 8:113.
Nybyggnad av ställverk i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation (ställverk) kilberget.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation Storsund 1:52,Pitholm 87:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstationer Pitholm 47:13, Svensbyn 74:7, Munksund 29:186.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstationer Stadsön 9:1, Fårön 3:1.
Utvändigt underhåll av idrottsplats i Piteå
Utvändig ändring av sportanläggning till multiarena.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: