Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella anläggningsprojekt i Piteå

Nybyggnad av vindkraftspark i Piteå
Avser 179 verk, ca 40 st monteras under 2018 och 139 st under 2019.
Nybyggnad av mottagningsstation för naturgas på Haraholmen
Man vill bygga en mottagningsstation för nedfrysen naturgas. LNG= Liquefied Natural Gas. Mycket betongarbeten.
Nybyggnad av exploateringsområde i Piteå
Projektet ligger stilla. Uppskattad start och kostnad.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Ca 25 tomter, fördelas efter tomtkö.
Utbyggnad av VA-nät för exploateringsområde i Piteå
Avser ett nytt verksamhetsområde för VA för 124 fastigheter inom Renön/Nötön, Piteå kommun.
Exploateringsområde Pitholmen industriområde, Piteå
Exploateringsområde för industritomter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Ansökan om planbesked - planändring för parkering och transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: