Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Övertorneå

Nybyggnad av gc-bro mellan Svanstein-Turtola
Projektet ligger stilla. Hängbro på ca 270 meter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bro, Torne älvs bigren Övertorneå
Projektet avser byte av bro, höjning av vägbanan för bärighets- och säkerhetsåtgärder samt anläggande av en gång- och cykelväg.
Nybyggnad av va-ledning mm i Pello, Etapp 1
Avser utbyggnad av kommunalt spillvattensystem i Pello.
Nybyggnad av parkeringsplats i Övertorneå
Ansökan om bygglov/ marklov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Övertorneå
Ansökan om marklov för uppsättning av träningsredskap för utomhusbruk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: