Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Överkalix

Fosforrening i brunnar i Jockfall i Överkalix
Överkalix kommun avser att på totalentreprenad utföra reningsanläggningar enligt bifogade handlingar.
Fosforrening i brunnar i Ängsån i Överkalix
Överkalix kommun avser att på totalentreprenad utföra reningsanläggningar enligt bifogade handlingar.
Nybyggnad av skjutbana i Överkalix
Ansökan om bygglov för anläggande av trapskyttebana, Ansökan om bygglov för anläggande av älgskyttebana på fastigheten stråkaudden 1:8.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten bränna 24:1.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten grelsbyn 47:1.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten heden 1:17.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten lomträsk 10:1. Lomträsk 1:24,7:6,10:1.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten lomträsk 3:21., Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten lomträsk 9:1. Lomträsk 3:21,9:1.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten posjärv 1:11. Posjärv 4:3,1:7,1:12,1:11.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten rönsjärv 4:4.
Markarbeten i Överkalix kommun
Länstrafiken markarbeten och asfaltering.
Renovering av camping i Överkalix kommun
Renovering målning och kök.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: