Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalix

Borttagande av vandringshinder vid Pilkabäcken i Kalix kommun
Anläggning av 1 st. rörbro, inkl. KC-pelare och betongmadrass.
Marksanering Båtskärsnäs 2017 i Kalix
Entreprenaden avser sanering av förorenad mark vid Båtskärsnäs före detta sågverk i Kalix kommun.
Nybyggnad av lekplats i Kalix
Bygglov för lek- och aktivitetsområde lilla trästad på fastigheten kalix 4:13.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten bredviken 11:18.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten bredviken 12:35.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov och strandskyddsdispens för nätstation på fastigheten bredviken 7:3.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov och strandskyddsdispens för nätstation på fastigheten kalix 6:39.
Flottledsrestaurering av Töreälven i Kalix kommun
Anbudet består av att med en bandgrävmaskin återställa vattendraget till ett mer naturligt tillstånd. Arbetet sker både på land och i vatten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: