Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Haparanda

Nybyggnad av vindkraftverk i Haparanda
Nybyggnad av ca 75 vindkraftverk, effekt 3 MW.
Beläggning av väg 398 mellan Sangis-Lappträsk
Halvvarm massabeläggning, ingår i grupp BD 3.
Byte av styrsystem för VA-anläggningar i Haparanda kommun
Denna entreprenad omfattar utbyte av centralt Cactus Uniwiev SCADA-system i Haparanda kommuns serverhall samt Bottenvikens Reningsverk AB.
Ramavtal: vägbelysning i Haparanda
Syftet är att upphandla vägbelysning längs väg 99 i norra kommundelen för ett avtal på 10 år med rätt för kommunen att förlänga avtalet ytterligare 5 år. Uppdraget omfattar komplett förslag för belysningstjänst för totalt motsvarande ca 280 nuvarande ljuspunkter.
Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ans rivningsl nätstation och byggl nyb av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ans rivnlov nätstation samt byggl för nyb nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ansöakn om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: