Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Boden

Nybyggnad av avfallsförbränningsanläggning vid värmeverk i Boden
Omkopplingar inom befintlig anläggning P17, rörledningar i mark mellan P17 och P18 samt inkommande rörkoppling med avstängningsventiler och by-pass möjligheter i nya linjens byggnad.
Nybyggnad av flytande kallbadhus i Harads
Byggnation av ett flytande kallbadhus med hotell på Luleälven.
Sanering av fd impregneringsanläggning i Boden
Även del av Järnvägen 100:1.
Nybyggnad av gc-väg mellan Åbergstorp-Sävast
Avser en gång- och cykelbana från busshållplatsen längst bort i Åbergstorp till Kryddvägens östra anslutning mot Sävastvägen/väg 588. Längd ca 2,2 km. Trafiksäkra passager vid korsningarna till Kryddvägen.
Bärighetsberäkningar för järnvägsbroar mellan Luleå-Borlänge, etapp 1
Bärighetsberäkning av 48 stycken järnvägsbroar. Uppdraget är indelat i 6 paket/huvuddelar.
Nybyggnad av transformatorstation i Boden
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Boden
Om- och tillbyggnad av reparationsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: