Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Älvsbyn

Riskreducerande åtgärder längs väg 664 i Nystrand
Riskreducerande åtgärder på väg 664 i form av vägflytt och anslutningar på en sträcka av ca 1,6 km. Den befintliga vägen ska delvis återställas.
Flygplatsljus, banljus i Vidsel
Avser installation av flygplatsljus bana 11-29, Vidsel flygplats.
Rivning/nybyggnad av fundament mm vid rullbanor inom Vidsels Flygbas
Objektet avser att i området runt rullbana 11-29 riva fundament till befintliga bankant- och tröskelljus samt nybyggnation av brunnar och fundament till bankantljus, tröskelljus, PAPI m m. Det ingår även att riva nätstation K1:1.
Utbyte av konstgräs på fotbollsplan i Älvsbyn
Objektet avser utbyte av konstgräs inklusive upptagning av bef konstgräs.
Rivning samt nybyggnad av flygplatsljus vid rullbana i Älvsbyn
Projektet avser att i området vid rullbana 11-29 riva fundament till befintliga bankant- och tröskelljus, nybyggnad av brunnar och fundament till bankantljus, tröskelljus, PAPI m m. Även rivning av nätstation K1:1 ingår.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: