Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Markaryd

Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
4 verk. Oviss byggstart.
Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
Planerat projekt. 4 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Ansökan om bygglov för förändring av parkeringsplatser m.m.
Nybyggnad av nätstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Ansökan om bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Markaryd
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av plank i Markaryd
Ansökan om bygglov för uppsättande av plank.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Omläggning av stenmur vid Markaryd kyrkogård
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: