Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lessebo

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av mötesstation i Skruv
Ett nytt mötesspår anläggs norr om befintligt enkelspår genom Skruv, plankorsningen vid väg 821, Östra infarten kommer att stängas, Kajvägen får en ny utformning. I förslaget planerar vi även att bygga en ny bro med planskild gång- och cykelpassage under järnvägen för att öka säkerheten.
Exploateringsarbeten för bostäder i Lessebo
Avser exploateringsarbeten för bostäder.
Nybyggnad av VA-ledningar ch gata/gc-stråk i Lessebo, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar, anläggande av ny gata och nytt gång- och cykelstråk med tillhörande gatubelysning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av utemiljö vid bostadsområde i Lessebo
Avser upprustning av utemiljöerna runt lägenheterna vid Odengatan och Rasthagsvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för en signalblockkiosk.
Nybyggnad av nätstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för nätstation Visjön 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lessebo
Ansökan om bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av elverk i Lessebo
Ansökan om bygglov för signalblockkiosk och en byggnad för dieselelverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Lessebo
Ansökan om rivningslov och bygglov för nätstation.
Renovering av gravmonument vid kyrkogård i Ekeberga
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Oviss byggstart.
Ny dagvattenledning m m vid kyrka i Hovmantorp
Ny dagvattenledning och granithällar. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: