Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Älmhult

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 1
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 11
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 3
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 4
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 5
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 6
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 7
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 8
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 9
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 1
Rv 23 Förbifart Älmhult mittseparering, breddning och beläggning.
Sluttäckning av deponianläggning/soptipp
Förberedande arbeten utföres i egen regi såsom byggande av vägar med mera. Eventuellt kan sluttäckningen komma att utföras i tre deletapper. Anbud kommer att infordras på sluttäckningsarbetena. Avvaktar besked från Länsstyrelsen.
Nybyggnad av överföringsledning i Boastad
Objektet ligger stilla. Ej beslutat.
Exploateringsarbete i Älmhult
Gata och VA samt belysning för exploatering av Torvströvägen, ca 220 m, anslutning av gata till bef cirkulationsplats i väg 120, anslutning av spill och vatten till bef anslutningspunkter ca 180 m norr om väg 120, anläggande av nytt dike för fördröjning samt bortledning av dagvatten, urgrävning av torvmassor, omläggning av bef fjärrvärmeledning samt lakvattenledning.
Exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret),Älmhult
Avser exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret).
Exploateringsarbeten för bostäder i Stenbrohult, Älmhult
Projektet ligger stilla. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av gata i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av gata.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Ombyggnad av va-ledning i Älmhult
Installation eller väsentlig ändring av va-anläggning.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation Grävlingsrås 1:11,Linderås 1:5,Häradsbäck 1:68,Vinskalle 1:3.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation med transformator.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation n147174 birsjön.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation n149112 lönsboda.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, byte av transformatorstation, rivning.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, n149157 odlingsvägen.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, n149159 mossön.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Älmhult
Parkeringsplatser 8st + 10st.
Nybyggnad av parkeringsplats i Älmhult
Schaktning/fyllning, parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Älmhult
Tillfällig parkering på stortorget, t.o.m. 2017-11-30.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Vaggeryd
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnation av mindre cirkulationsplats/rondell.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: