Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Västervik

Tillbyggnad av flygfält i Västervik
Förlängning av befintlig rullbana på Västerviks flygplats från dagens 800 m till 1200 m. I entreprenaden ingår även utbyggnad av system för dagvatten hantering samt el- och banljusanläggning för den nya delen. Samt röjning och stubbrytning av hinderfritt område. Utbyggnad av Turn pad, vändyta för flygplan på bana 15.
Ombyggnad av E22 mellan Bälö-Häggebotorp
Mittseparering, trimning och effektivisering.
Nybyggnad av lekplats i Västervik
Anläggande av ny lekplats, med utegym och grillplats i stadsparken. Totalyta ca 2500 kvm.
Nybyggnad av gc-väg och gc-bro till Slottsholmen,Västervik
Hänger ihop med nytt semesterboende på Slottsholmen.
Nybyggnad av biogasanläggning i Västervik
Nybyggnad av kompressorstation för tankning av biogasbussar samt anläggande av ny publik biogastankning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av 10 parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av staket i Västervik
Nybyggnad av staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation - modell ss2.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib 315404 ersätter bef.stolpstationen.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation Stuverum 1:57.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Västervik
Nybyggnad av 42 m torn med tillhörande bodar.
Ny bevattningsanläggning i Dynestadsviken, Västervik
Anläggning av stamledning görs för bevattning av åkermark.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: