Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Muddring av deponi i Storskogen, Oskarshamn, E3
Avser teckning av muddringsmassor från sanering av hamnbassäng.
Uppförande av fribärande promenaddäck samt anordnande av sedimentering av dagvatten i Oskarshamn
Exploatering kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål. Detta projekt avser fribärande promenaddäck längs kaj samt anordnande av sedimentering av dagvatten.
Sluttäckning av deponi i Oskarshamn sista etappen
Planerat projekt efter etapp 2.
Ny krafttransformator i station Väderum, Oskarshamn
Oskarshamn Energi Nät AB avser att under 2018 förstärka matningen av Oskarshamn stad genom att ersätta befintlig krafttransformator T1 i station Väderum med en ny.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oskarshamn
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Reparation av kaj i Oskarshamn, Kalmar
Avser reparation av Norra kajen kajplats 22-26, vid Inre hamnen.
Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.
Nybyggnad av gc-bana i Oskarshamn
Avser nybyggnad av GC-bana samt ny gatubelysning längs Kristdalavägen, sträckan E22-Kustvägen. Total sträcka ca 1070 m.
Nybyggnad av gata i Oskarshamn
Avser nybyggnad av industrigata om 225 meter samt VA-ledningar vid Storskogens industriområde i Oskarshamn
Rivning av mast i Oskarshamn
Rivning av utsiktstorn.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av damm i Oskarshamn
sedimenteringsdamm för renovering av dagvatten.
Tillbyggnad av brunn i Oskarshamn
Tillbyggnad av forumhuset, igengjutning av brunn samt bygga in trappa.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Utöka parkeringsplats vid flerbostadshus.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Utöka parkeringsplats vid servicehus.
Nybyggnad av mur i Oskarshamn
Ny stödmur med räcke vid industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: