Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Nybro

Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - anläggande av boende parkering 18-20 platser.
Utbyggnad av VA-ledningar i Svartbäcksmåla, Nybro
Objektet avser utbyggnad av vatten och avlopp till Svartbäcksmåla aktivitetsområde.
Nybyggnad av ställverk samt ersättningsbrytare i Nybro
Denna entreprenad omfattar leverans av 12 kV ersättningsbrytare till station H7 Bäckebo under 2016, samt leverans av 24 kV ställverk till station H7 Bäckebo under 2017.
Konsultuppdrag fri vandringsväg genom Nybro stad
Syftet med projekteringen är att komma fram till lämpliga åtgärder för att få fria vandringsvägar främst för fisk men även annan flora och fauna.
Anläggande av konstgräsplan i Nybro
Avser byte av konstgräs i OG-hallen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - anläggande av boendeparkering ca 20 platser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - bygglov för parkering 71 st p-platser.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - bygglov för utbyggnad av befintliga boende parkeringar.
Nybyggnad av mast i Nybro
Bygglov - byte av mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Hinshult 2:58,Idehult 2:2.
Konsultupphandling Fri vandringsväg genom Nybro
Den aktuella undersökningssträckan tillhör Bolanders bäck och ST Sigfridsån, i Ljungbyåns avrinningsområde. Delar av sträckan ligger i Svartbäcksmåla naturreservat och är även vattenskyddsområde. Nybro kommun har klassat sträckan som bevarandevärde blåstrukturstadsmiljö, och är ett stort bidrag till vår gröna lunga och stadsnära rekreation. Syftet med projekteringen är att komma fram till lämpliga åtgärder för att få fria vandringsvägar främst för fisk men även annan flora och fauna. Det finns 6 stora hinder i vattendraget som hinder för fisk som kommunen avser att ta bort eller på annat vis åtgärda för att förbättra vandringsvägarna.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: