Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Nybro

Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - anläggande av boende parkering 18-20 platser.
Ny VA-ledning till vattentorn i Nybro
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering för enbostadshus i Hanemåla
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 40 tomter
Ramavtal avseende vinterväghållning i Nybro kommun
Avser ramavtal avseende vinterväghållning för områden belägna inom Nybro kommun.
Nybyggnad av ställverk samt ersättningsbrytare i Nybro
Denna entreprenad omfattar leverans av 12 kV ersättningsbrytare till station H7 Bäckebo under 2016, samt leverans av 24 kV ställverk till station H7 Bäckebo under 2017.
Miljöteknisk undersökning avseende deponier i Nybro kommun
Avser miljöteknisk undersökning avseende två nedlagda deponier i Nybro kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Tillgänglighetsanpassning vid skola i Orrefors
Entreprenaden avser schaktning av jordmassor, asfaltering, montering av lekutrustning samt läggning av 46 m2 fallskyddsplattor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: