Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Nybro

Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - anläggande av boende parkering 18-20 platser.
Ombyggnad av bro i Nybro
Avser att genomföra breddminskning av körbana på bro 1001 genom utrivning av del av broplatta mm.
Utbyggnad av VA-ledningar i Svartbäcksmåla, Nybro
Objektet avser utbyggnad av vatten och avlopp till Svartbäcksmåla aktivitetsområde.
Nybyggnad av ställverk samt ersättningsbrytare i Nybro
Denna entreprenad omfattar leverans av 12 kV ersättningsbrytare till station H7 Bäckebo under 2016, samt leverans av 24 kV ställverk till station H7 Bäckebo under 2017.
Tillgänglighetsanpassning vid skola i Orrefors
Entreprenaden avser schaktning av jordmassor, asfaltering, montering av lekutrustning samt läggning av 46 m2 fallskyddsplattor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - anläggande av boendeparkering ca 20 platser.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - bygglov för utbyggnad av befintliga boende parkeringar.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Hinshult 2:58,Idehult 2:2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: