Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mörbylånga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av överföringsledning i Mörbylånga
Projektering är uppskattad komma igång 2020 och byggstart 2024. Avser ca 14 km.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Färjestaden, Kalmar
Avser nybyggnad av VA-ledningar samt utbyggnad av väg, GC-vägar, gatubelysning vid Räkstigen i området Snäckstrand. Omfattar ca 520 m ny gata, ca 100 m nya VA-ledningar samt belysningsanläggning.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Torngård - Skärlöv. Ca 8 km. Delar av marken kommer kräva sanering då den ligger på en gammal järnbank.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Byrum-Hagskog. Norra Slingan totalt 18 delsträckor, ca 11 mil.
Ny konstgräsplan i Gårdby
Planerat projekt från investeringsbudget.
Utvändigt underhåll av stenmur på Öland
Avser stenmursarbeten och utvändiga målningsarbeten samt mindre byggnadsarbeten vid Ottenby Ölands södra uddes fyrplats.
Ombyggnad av saltvattenledning i Mörbylånga
Planerat projekt. Utredning pågår. Oklart när förfrågan till konsulter går ut. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nya tomter för enbostadshus i Isgärde
Avser 7 nya tomter för styckebebyggelse. Privat markägare, Bengt Sundvall. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Ny grönytemiljö
Ny grönytemiljö planeras. Planteringar, gångar och grönytor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mörbylånga
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mindre vattenverk i Mörbylånga
Ansökan om bygglov för förbehandlande vattenverk tillhörande 1402302.
Nybyggnad av gångstråk i Mörbylånga
Strandpromenad i Mörbylånga.
Anläggande av ny dagvattenanläggning
Nybyggnad av dagvattenanläggning vid Gårdby Kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Anläggande av ny gångväg till kyrkans södra port vid Gårdby Kyrka
Avser nybyggnad av gångväg till kyrkans södra port vid Gårdby Kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: