Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mörbylånga

Nybyggnad av överföringsledning i Mörbylånga, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2 (314899). Avser ca 6 km.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Färjestaden, Kalmar
Avser nybyggnad av VA-ledningar samt utbyggnad av väg, GC-vägar, gatubelysning vid Räkstigen i området Snäckstrand. Omfattar ca 520 m ny gata, ca 100 m nya VA-ledningar samt belysningsanläggning.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mörbylånga
Avser nybyggnad av VA-system med anslutningar till befintliga ledningar. Huvud- och serviceledningar samt gatuarbeten.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Grankullavik - Byxelkrok. Ca 7.5 km.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Torngård - Skärlöv. Ca 8 km.
Ny konstgräsplan i Gårdby
Planerat projekt från investeringsbudget.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Byrum-Hagskog. Norra Slingan totalt 18 delsträckor, ca 11 mil.
Nya tomter för enbostadshus i Isgärde
Avser 7 nya tomter för styckebebyggelse. Privat markägare, Bengt Sundvall. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Ombyggnad av saltvattenledning i Mörbylånga
Planerat projekt. Utredning pågår. Oklart när förfrågan till konsulter går ut. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mörbylånga
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av gångstråk i Mörbylånga
Strandpromenad i Mörbylånga.
Anläggande av ny dagvattenanläggning
Nybyggnad av dagvattenanläggning vid Gårdby Kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Anläggande av ny gångväg till kyrkans södra port vid Gårdby Kyrka
Avser nybyggnad av gångväg till kyrkans södra port vid Gårdby Kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: