Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mönsterås

Utredning för ev biogasanläggning i Mönsterås
Biogas Mönsterås är ett samarbetsprojekt mellan lantbrukare i Mönsterås-Oskarshamnsområdet, Mönsterås Kommun och Södra Skogsägarna. Projektet avser att i förstudie utreda och föra processen mot en storskalig biogasproduktion.
Nybyggnad av GC-väg från Mönsterås till Timmernabben
Ny GC-väg samt ledningar för VA, el och opto.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Timmernabben
Detaljplanen är klar. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017 - 2019. Uppskattad kostnad och start.
Stängselutbyggnad vid avfallsanläggning i Mönsterås
Avser byggnation av en motordriven skjutgrind samt flyttning av en mindre gånggrind. Omfattar också anläggning av ca 455 meter stängsel, samt rivning av stängsel och demontering av grindar.
Utbyggnad av stängsel vid avfallsanläggning i Mönsterås
Objektet består av byggnation av motordriven skjutgrind, öppning 6 meter, samt flyttning av en mindre gånggrind, nyanläggning av ca 455 meter stängsel samt rivning av ca 215 meter industristängsel och demontering av motorgrind och gånggrind.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: