Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk Runtorp, Kalmar kommun
Sydkraft Södra har tecknat ett anläggningsarrende för en eventuell vindpark. Projektet befinner sig i ett tidigt skede. Vindmätningar pågår. Omfattning oklar. Oviss byggstart.
Sanering av mark för flerbostadshus i Kalmar
Planer finns för att bygga bostäder med inriktning för olika målgrupper och med blandade upplåtelseformer, finns på projekt 1421383. Men först krävs ett saneringsarbete som väntas pågå under hela 2018.
Byte av fasadpartier och ommålning av stålstomme i vattentorn i Kalmar
Avser byte av fasadpartier och ommålning av stålstomme i det nya vattentornet i Kalmar.
Anläggande av vall genom hamnbassäng i Kalmar
Avser anläggande av ny vall genom hamnbassängen.
Ombyggnad av korsning mm i Kalmar
Avser ombyggnad av korsning.
Ombyggnad av angöring och parkering i Kalmar
Avser markarbeten för ombyggnad av angöring och parkering vid Kalmar Öland Airport.
Nybyggnad av va-ledning och avloppspumpstation i Kalmar
Avser nybyggnad av VA-ledningar mellan Moskogen avfallsanläggning till anslutningspunkt invid riksväg 25. Ledningen är ca 1050 m. Omfattar även ny tryckstegringsstation för vatten, avloppspumpstation och tryckning under järnväg.
Ombyggnad av ROY från 50/10 till 130/10 kV i Kalmar
Ombyggnad av ROY från 50/10 till 130/10 kV, vilket preliminärt innebär nytt 130kV-ställverk med fem 130kV-apparater, två nya transformatorer samt avveckling av befintlig 50kV.
Anläggande av aktivitetspark i Norrliden, Kalmar
Avser nybyggnad av park i Norrliden. Totalyta ca 5 hektar.
Ombyggnad av stationerna Strömby och Påryd
Avser utbyggnad av ställverk i två stationer, Strömby och Påryd.
Anläggande av konstgräsplan i Kalmar
Avser anpassning av befintlig gräsplan för nyanläggning av konstgräs, nytt slutet dräneringssystem, ny belysning vid konstgräsplan och GC-väg samt entré och passagesystem.
Nybyggnad av torg vid Varvsholmen i Kalmar
Avser nybyggnation av Varvsholmens Entrétorg vid Varvsplatsen. Omfattar beläggning med natursten, plantering och utrustning, dagvatten, belysning och åtgärder för befintliga el- och telekablar.
Utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen
Uppdraget omfattar projektledning, projektering och kalkylering inom ramen för projektet ”Investeringsbehov för bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen”.
Nybyggnad av dricksvattenreservoarer i Kalmar
Avser nybyggnad av dricksvattenreservoar samt option på rivning och nybyggnad av ytterligare två dricksvattenreservoarer.
Nybyggnad av konstgräsplan i Kalmar
Avser demontering av befintlig konstgräsplan samt anläggande av en ny konstgräsplan.
Byggledare underhållsbeläggning inom Kalmar län och Kronoberg/Blekinge
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av damm i Kalmar
Anläggning av dagvattendamm.
Tillbyggnad av brygga i Kalmar
Förlängning av befintlig brygga.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation (hagby 15:10-5).
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation (n 149871).
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Renovering av kyrkogårdsmur i Kalmar
Renovering av kyrkogårdsmur. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: