Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar

Exploateringsområde för bostäder i Djurängen, Kalmar
Gatu och ledningsarbeten. Bullerskärm, glasskärm 750 m samt grön mur 200 m.
Nybyggnad av solparksanläggning i Kalmar
Avser medlemsängd folspark med en solcellsyta på 20 000 kvm.
Ombyggnad av korsning mm i Kalmar
Avser ombyggnad av korsning.
Ombyggnad av ny slip mm vid Varvsholmen i Kalmar
Entreprenaden omfattar ombyggnad av Varvsholmens Nya Slip och där intilliggande ytor. En urgrävning ska ske av nya slipen så att vattnet nås ca 15 meter längre in. Urgrävningen ska inramas med en Kajkonstruktion samt Gradänger (större trappsteg).
Exploatering för enbostadshus i Ljungbyholm
Exploatering för 48 styckebyggda enbostadshus.
Målning av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-67-1 över Emån N Lilla Aby - Bro 8-107-1 över Maren vid Virum i Oskarshamn
Nybyggnad av fibernät i Anen Yxern, Kalmar kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 300 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av fibernät i Förlösa Årtebäck, Kalmar kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 250 st fastigheter i Förlösa Årtebäck, Kalmar kommun.
Exploatering för bostäder i Kalmar, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator från terrassnivå upp till första asfaltslager och kantstensättning i delar av gatorna. I entreprenaden ingår dräneringsarbete, belysningsanläggningsarbete, fjärrvärmeläggning samt el- och kabeldragning.
Renovering av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-117-1 över Emåns huvudgren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-139-1 över Emåns högvattengren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-140-1 över Emåns norra gren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-230-1 över Lillån SO Lönneberga station - Bro 8-461-1 över industrispår och fabriksväg vid Överum - Bro 8-898-1 över väg 25 tpl Nybro Västra - Bro 8-23-1 över Storån vid Nelhammar
Ramavtal gällande maskintjänster i Kalmar
I syfte att tillgodose Länstyrelsen behov av maskintjänster framförallt gällande grävning för naturvårdsinriktade åtgärder.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Kalmar
Fasadändring av vattentorn.
Nybyggnad av damm i Kalmar
Anläggning av dagvattendamm.
Nybyggnad av kulvert i Kalmar
Nybyggnad av materialtransportkulvertar.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation samt rivning Hagby 40:6,3:4,4:11.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Parkering (grönyta vid bjelkegatan/öhnellsgatan).
Rivning av nätstation i Kalmar
Rivning av nätstation.
Rivning av nätstation i Kalmar
Rivningslov för nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Tidsbegränsat bygglov: nybyggnad av tillfällig parkering 2017-08-01 - 2021-12-31.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Tillbyggnad av parkering.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Utökning av befintlig parkering (volleybollplanerna på långviken).
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Utökning och nyaläggning av parkering (grusytan vid gallstrandsgatan/håmmegatan).
Nybyggnad av tillfart i Kalmar
Marklov - tillfart till befintlig parkering.
Nybyggnad av mur i Kalmar
Marklov, uppfyllnad samt nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kalmar
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av fackverksmast.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kalmar
Nybyggnad av grillplats med tak Järnbäraren 3,Stensö 2:6.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Anläggning av parkeringsplatser, 2 st.
Nya säkerhetsräcken på Blå Jungfrun i Kalmarsund, Oskarshamns kommun
Avser byte av räcken och handledare vid led och sevärdheter på Blå Jungfrun i Kalmarsund.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: